Oppdatering om skoleskyss ifbm. stenging av gangbroen på Linnestad

Elever bosatt øst for Bispeveien på Linnestad og Kløv må inntil videre da gå av- og på skolebussene på den ordinære holdeplassen på Bispeveien nord for Linnestad (se kart). Herfra er det gang-/sykkelsti sydover til elevenes bosted.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 16.03.2018

Kart med busslomme og gang- og sykkelsti. - Klikk for stort bilde

Holdeplassen på Heianveien/Leikvollveien/Linnestad vil betjenes som tidligere, men det vil kun være for elever på Heian/Leikvollveien.

Berørte elever vil informeres om dette på skolen.