Oppdatering gangbro Linnestad - skoleskyss ungdomsskolen

VKT har nå kommet frem til en løsning for elevene ved Revetal ungdomsskole – til Linnestad øst / nord. Elevene ved ungdomsskolen må reise med SK1521, som forlenges slik at elevene kan gå av bussen på Linnestad nord på østsiden av Fv. 35 (se tabell nedenfor).
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 19.03.2018

Rutetider buss SK1521

Ramnes skole

14:40

Heian

14:42

Linnestad

14:45

Revetal

14:52

Revetal u.skole

14:55

Røråstoppen skole

14:57

Kåpe

15:00

Bjune

15:05

Linnestad

15:10

Skjeggestadåsen

15:12

Freste

15:17