Ny lov om skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017 for grunnskole og videregående opplæring.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 11.08.2017

Den nye loven skal i følge regjeringen sikre nulltoleranse mot mobbing, en tydelig og handlingsrettet aktivitetsplikt og et skikkelig sikkerhetsnett for elever og foreldre når skolene ikke sørger for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Mer om endringene i loven ser du i dokumentet nedenfor.