NAV Re flytter

NAV Re flytter 3. desember. Her finner du informasjon om hva dette medfører av endringer for deg som mottar tjenester fra NAV Re.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 21.11.2019

Endringer fra og med 3. desember:

Fra og med 3. desember vil begrensede NAV-tjenester være tilgjengelig i servicetorget i kommunehuset på Revetal. Dette gjelder også etter 2. januar.

  • Her vil du ha tilgang til nav.no.
  • Betjent veiledning, men ingen saksbehandling, i åpningstiden kl. 11.00-14.00.
  • I desember 2019 vil man kunne søke nødhjelp til mat og hjelp om strømmen er stengt, og om hjelp til midlertidig botilbud.


Endringer fra og med 2. januar:

Fra 2. januar må innbyggere i Re oppsøke NAV Tønsberg for alle NAV-tjenester. Avtalte timeavtaler kan avholdes i kommunehuset på Revetal. For deg som mottar NAV-tjenester blir det ingen andre endringer

Fra og med 2. januar vil det i noen dager bli noe tregere saksbehandling i nye NAV Tønsberg, på grunn av flytting og omorganisering.