Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfrist 8. desember.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 03.11.2017

Hvordan søker du?

Du søker om tilskudd i Bufdirs søknadsportal. For mer informasjon se Bufdirs nettsider.

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2018 er fredag 8. desember 2017.


Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.


Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.