Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.11.2018

Mer informasjon og søknadsskjema

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema finner du på Bufdirs nettsider.

Du kan også få mer informasjon fra virksomhet Barn og Unge v/Elisabeth S. Paulsen, tlf. 909 38 233.


Søknadsfrist 10.12.18