Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2020

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier) nå er kunngjort for 2020 og at søknadsskjemaet er publisert.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.11.2019

Søknadsskjema

Søknadsskjemaet finner du ved å logge deg inn i Bufdirs søknadsportal.

 

Mer informasjon om ordningen

Søknadsfristen er 13. desember. Vi anbefaler at alle leser regelverket, veilederen og årsplanen nøye. Alle disse dokumentene finner du på tilskuddsordningens nettside.