Nå har Re kommune overtatt Revtalhallen!

Tirsdag 7. august var det offisiell overtakelse av Revetalhallen. Overtakelsesprotokollen ble underskrevet av ordfører Thorvald Hillestad og det ble avholdt en kort omvising i hallen.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 09.08.2018

Oversiktsbilde Revetalhallen og Revetal ungdomsskole - Klikk for stort bilde Underskriving av overtakelsesprotokoll Revetalhallen - Klikk for stort bilde

Innvendig i Revetalhallen  - Klikk for stort bilde

Revetalhallen åpnes til skolestart

Det gjenstår forstatt noe arbeid med å få på plass utstyr og lignende, men Revetalhallen skal være klart til bruk til skolestart 20. august. Hallen leveres dermed i henhold til tidsplan og budsjett.


Svømmehallen overtas 27. august

Svømmehallen skal overtas 27. august, men etter dette må bassenget fylles med vann, noe som tar minimum 7 dager. Det er derfor fortsatt noe usikkert når hallen er klar til bruk.

Svømmehallen uten vann - Klikk for stort bilde
Uteområdene blir ferdige i løpet av august

Uteområdene rundt skolen blir klart til skolestart, mens grøntarealene og "Tufteparken" tar noe lenger tid. Alt skal imidlertid være ferdig i løpet av august.