Møte i arbeidsutvalget 13.12.2016 - sammenslåing Re og Tønsberg

Arbeidsutvalget hadde møte 13.12.2016. Her kan du lese mer om hva de ble enige om i dette møtet.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 23.12.2016

Organisering av arbeidet med sammenslåing

Arbeidsutvalget arbeider med forslag til politisk plattform for den nye kommunen. Utvalget er satt sammen av tre politikere fra Re og tre fra Tønsberg. I tillegg deltar rådmann fra begge kommunene.


Deltakere i møtet 13.12.2016:

Fra Re: ordfører Thorvald Hillestad (Sp), varaordfører Frode Hestnes (Frp), opposisjonsleder Trude Viola Antonsen (Ap), rådmann Trond Wifstad

Fra Tønsberg: ordfører Petter Berg (H), varaordfører Bent Moldvær (frp), opposisjonsleder Per Martin Aamodt (Ap), rådmann Geir Viksand.
 

Arbeidsutvalgets forslag vedr. involvering, prosess og tidsplan for videre arbeid

Arbeidsutvalget er enige om at de ønsker å involvere partiene, kommunestyre/bystyre og ev. andre i utformingen av den politiske plattformen, målsettinger, satsingsområder osv. Hvordan og når avtales nærmere på neste møte.

En samlet politisk plattform vedtas enten i kommune- og bystyre enten i juni- eller septembermøtet 2017.


Foreløpig er arbeidsutvalget enige om følgende:

Fellesnemnd for sammenslåing:

  • Fellesnemnda skal bestå av like mange representanter fra hver kommune
  • Alle partiene i dagens kommunestyre/bystyre skal være representert fra hver kommune


Arbeidsutvalgets forslag til kommunenavn, symboler, m.m.:

Navn:
Den nye kommunen skal hete Tønsberg.

Politisk styring:
Kommunens øverste organ benevnes kommunestyret.

Kommunevåpen:
Nytt kommunevåpen utarbeides. Dagens bysegl for Tønsberg, beholdes som bysegl for byen Tønsberg, Norges eldste by.

Det nedsettes et utvalg bestående av 3 representanter fra hver av kommunene til å utarbeide forslag til kommunevåpen. Utvalgets nedsettes når den politiske plattformen vedtas endelig.


Referater og møter framover:

Møtet den 13.12. var det tredje møtet i arbeidsutvalget. Fullstendig referat fra dette møtet og andre møter finner du i lenken under.

Neste møte i arbeidsutvalget er 05.01.2017. Alle møter i arbeidsutvalget er åpne for publikum.