Mattilsynets vurderinger om bruk av vann og fôr etter brannen på Linnestad

Vi har mottatt følgende vurderinger fra Mattilsynet om bruk av vann og fôr etter brannen på Linnestad: Elvevannet kan benyttes som vanlig til vanning og som drikkevann til husdyr. Fôr fra områder med tydelig, synlig nedfall kan ikke benyttes. Forøvrig kan fôr og beiter benyttes som vanlig. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 hvis det er tvil eller behov for ytterligere informasjon.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 30.05.2018