Legevakten flytter til Kjelleparken 5. mars

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg. Husk at det i de fleste tilfeller er best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp. Telefonnummeret vil fortsatt være 116117.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 02.03.2018

Illustrasjonsbilde av ny legevakt - Klikk for stort bilde

Ring 116117 før oppmøte

Trenger du hjelp fra legevakten er det lurt å ringe først, telefonnummeret er 116117. Legevakten kontaktes når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel ved ferie eller reise.


Parkering

Gratis parkering for besøkende til legevakten på merkede p-plasser. Bilens registreringsnummer må registres på parkeringsterminalen i resepsjonen.


SO rom

Legevakta inneholder flere spesialfunksjoner. Lokalene har eget SO rom for mottak av pasienter som har vært utsatt for seksuelle overgrep samt vold i nære relasjoner. Dette er utarbeidet i samarbeid med SO mottaket i Vestfold.


Mottak av skader

Det er også tilrettelagte rom for mottak av skader, herunder eget brannskaderom, to akuttrom, smitte - og politirom med egne innganger.


Laboratoriekapasitet

Laboratoriekapasiteten er betydelig bedre, og utstyrt slik at man kan få diagnostisert pasienten tidligere.


To ambulanser og legevaktbil

Legevakten har ambulansegarasje med plass til to ambulanser i tillegg til legevaktbil. Legevaktbilen er et samarbeidsprosjekt med Sykehuset i Vestfold. Bilen blir betjent av ambulansearbeider og lege. Oppdragene er tiltenkt å gi et bedre tilbud til pasienter som ikke kan komme seg til legevakten selv, og sikre at pasienter blir medisinsk avklart hjemme.


Døgntilbud – ØHD åpner 19. mars

Det er etablert en døgnbemannet sengepost med 13 plasser som åpner 19. mars. Tilbudet er for pasienter og brukere som trenger øyeblikkelig hjelp og omsorgstjenester (ØHD), men ikke har behov for sykehusinnleggelse. Plassene tilbys pasienter som har en avklart tilstand med behov for behandling.


Tønsbergregionen legevakt

Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand kommuner inngikk en samarbeidsavtale i 2015 om Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser. Tønsberg kommune er vertskommune. Det blir en historisk dag for de nær 100 000 innbyggerne som tilhører Tønsbergregionen.