Kurs i mestring av belastning (KIB)

Har du behov for eller ønsker å bedre din evne til å mestre stor belastning knyttet til sykemelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatliv? Da kan du melde deg på et kurs i mestring av belastning i regi av Frisklivssentralen i Re kommune. Kurset starter opp 11.10.2018 på Re helsehus.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 11.09.2018

Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Målet er å lære de metodene som kan benyttes for bedre å mestre belastninger.

Kurset holdes på Re Helsehus, det settes opp 10 samlinger hver på 2,5 timer med innlagte pauser. Kurset ledes av to godkjente kursledere. Kursavgift på kr. 600,- til kursmateriale.

Oppstart torsdag 11.10.2018 kl. 12.30 - 15.00.


Hvordan melder du deg på kurset?

Ta kontakt med frisklivssentralen for mer informasjon og påmelding: