Kurs i mestring av belastning (KIB)

Har du behov for eller ønsker å bedre din evne til å mestre stor belastning knyttet til sykemelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatliv? Da kan du melde deg på et kurs i mestring av belastning i regi av Frisklivssentralen i Re kommune.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 04.01.2018

Hva lærer du på kurset?

Kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder. Målet er å lære de metodene som kan benyttes for bedre å mestre belastninger.


Hvordan gjennomføres kurset?

Kurset holdes på Re Helsehus, 10 samlinger hver 2,5 timer. Kurset ledes av to godkjente kursledere. Oppstart torsdag 01.02.2018, kl. 12.30-15.00.


Hva koster kurset?

Kursavgift på kr. 600,- til kursmateriale.


Hvordan melder du deg på?

Ta kontakt med frisklivssentralen for mer informasjon og påmelding:

Ellen Aas Svindland tlf. 917 23 067, ellen.svindland@re.kommune.no, eller Sylvia Aaland tlf 905 18 133, sylvia.aaland@re.kommune.no.