Kreve fritak fra å stå på valgliste?

Dersom ditt navn står oppført på en av valglistene til høstens kommunevalg i nye Tønsberg kommune, kan du kreve deg fritatt fra å stå på listen. Fristen for å kreve fritak er mandag 29. april.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 12.04.2019

Valglogo - Klikk for stort bilde

Retten til kreve fritak fremgår av Valgloven § 3-4 (1):
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten" 

Krav om fritak må sendes på epost til valg@tonsberg.kommune.no, eller leveres skriftlig på servicesenteret ved Tønsberg rådhus eller kommunehuset på Revetal i åpningstiden innen fristen. Kravet kan også sendes per post til Tønsberg kommune, og må da være fremme hos innen fristen 29. april.

Klikk her for å lese innsendte listeforslag fra partiene.