Kom med innspill til strategisk næringsplan for Re og Tønsberg!

Forslag til strategisk næringsplan for Re og Tønsberg legges nå ut til høring. Alle som ønsker å komme med innspill må sende disse innen 5. januar 2018.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 07.12.2017

Hvordan ser planen ut?


Hvordan sender du innspill?

Innspill til planen sendes til postmottak@tonsberg.kommune.no, eller pr. post til Tønsberg kommune, Postboks 2410, 3104 Tønsberg. Merk gjerne e-posten eller konvolutten med "Innspill til strategisk næringsplan".


Prosessen rundt planen

Det har vært en prosess rundt arbeidet med planen, der målet har vært å involvere næringlivet og andre interesserte fra starten av. Her er oversikt over noen milepæler i dette arbeidet:

  • Før sommerferien 2017 – Næringsforeningene sender ut spørreundersøkelse til sine medlemmer
  • 18. august 2017 – Frist for innspill fra næringsforeningene
  • 5. august – 30. september 2017, dialog med en rekke store og små bedrifter, samt foreninger i regionen. Inkludert presentasjon på TNF’s frokostmøte
  • Medio oktober 2017 – workshop med næringspolitikere i Re og Tønsberg
  • Okt/nov 2017 – planen behandles i de ulike politiske utvalgene i begge kommunene før den sendes ut på høring
  • Nov/des 2017/jan 2018 - høring
  • Jan/feb 2018 – Planen vedtas i Tønsberg Bystyre og Re kommunestyre