Kom med forslag til kommunevåpen for nye Tønsberg kommune!

Re og Tønsberg slår seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen trenger et nytt kommunevåpen. Nå oppfordres alle til å sende inn forslag. Kanskje er det du som har ideen til det som skal bli symbolet på den nye kommunen?
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 22.01.2018

Byseglet til Tønsberg og kommunevåpenet til Re - Klikk for stort bilde Et kommunevåpen er et viktig kjennetegn og symbol for kommunen. Det bør uttrykke en felles identitet innbyggerne kan kjenne seg igjen i og som tilreisende raskt kan forstå og ta til seg.

Felles kommunestyre/bystyremøte for Re og Tønsberg kommuner vedtok 20. juni 2017 at den nye kommunen skal hete Tønsberg og at det skal utarbeides et nytt kommunevåpen for den sammenslåtte kommunen. Det ble også bestemt at det nye kommunevåpenet bør gjenspeile den sammenslåtte kommunens felles historiske røtter, og felles identitet som en stor landbrukskommune. Kommunevåpenet skal dessuten utarbeides i tråd med heraldiske prinsipper slik at det kan godkjennes av sentral myndighet. Heraldiske prinsipper krever at kommunevåpenet skal bestå av to farger, den ene av disse skal være gull eller sølv. Den andre skal være rød, blå, grønn eller svart. Det skal bestå av ett motiv, men dette motivet kan gjentas flere ganger. Motivet skal være enkelt og stilistisk i utformingen.

Det er nedsatt et arbeidsutvalg med representanter fra Re og Tønsberg kommuner. Utvalget skal vurdere innkomne forslag og legge fram forslag til kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. Det er fellesnemda for sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner som endelig vedtar kommunevåpen.

Den som kommer med forslaget eller ideen til motivet til nytt kommunevåpen premieres med kr. 5.000,- samt et innrammet trykk av det nye kommunevåpenet.

Alle er velkomne til å sende inn forslag til nytt kommunevåpen. Fristen er 1. mai 2018. Forslag sendes på e-post til postmottak@re.kommune.no eller per brevpost til: Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal.

Den som sender inn forslag til nytt kommunevåpen samtykker samtidig i at Re og Tønsberg kommuner og senere nye Tønsberg kommune fullt og helt overtar opphavsretten til det foreslåtte motivet eller til variasjoner og utviklinger av dette motivet.