Kokevarsel ved Krakken er opphevet

Vi har nå fått tilbakemelding på vannprøver og vannet ved Krakken er nå rent. Kokevarselet opphører derfor. Takk til alle beboere i området for tålmodigheten!
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 07.11.2017

Varsel via telefon/SMS

Alle som er berørt skal ha fått varsel via telefon/SMS.

Får du ikke varsel via telefon/SMS kan du sjekke og oppdatere informasjonen som ligger inne i systemet.