Informasjon om arbeidet med opprydding i spredt avløp

Per 1. januar 2017 var det 1.510 registrerte private avløpsanlegg i Re kommune, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kun ca. 340 av disse anleggende tilfredsstiller dagens miljøkrav. Anleggene som ikke oppfyller kravene må skiftes ut eller oppgraderes i løpet av 5-8 år.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 13.11.2017

I den forbindelse vedtok kommunestyret 13.06.2017 "Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra spredt bebyggelse (PDF, 333 kB)".


Hva betyr dette for deg?

Dersom du har et avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens miljøkrav vil du pålegges å rette opp dette. For noen vil dette innebære at du pålegges å tilknytte deg kommunalt avløpsnett, mens andre vil pålegges oppføring av nytt avløpsanlegg, eller opprusting av eksisterende privat avløpsanlegg.

Re kommune vil i samarbeid med Tønsberg kommune utarbeide framdriftsplaner og planlegge informasjonstiltak. Når vi har kartlagt mulige løsninger for ulike områder i kommunen vil du få informasjon om hvilke løsninger som er aktuelle for deg. Det vil blant annet bli lagt opp til informasjonsmøter i ulike deler av kommunen, for å orientere innbyggere om hvilke tiltak som må gjennomføres.


Mer informasjon