Husk at du kan levere vannmåleravlesningen elektronisk!

Alle som har installert vannmåler må lese av målerstanden på vannmåleren og sende inn avlesingen, for at vi skal kunne beregne ditt årsgebyr for vann og avløp.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 16.10.2019

Hvordan registrerer du måleravlesningen?

Du kan sende inn vannmåleravlesning elektronisk via søknadssenteret, eller du kan sende inn/levere målerkortet til Servicetorget i kommunehuset. Alle skal få tilsendt målerkort i løpet av uke 50.

Du har selv ansvar for rett avlesing. Dette gjelder også jevnlig kontroll med forbruk slik at eventuelt større utslag som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasje kan avklares tidligst mulig.


Når må du sende inn?

Uansett om du sender vannmåleravlesningen elektronisk eller på papir, er frist for innsending 4. januar 2019.


Hva skjer om du ikke sender inn vannmåleravlesningen?

Dersom måleren ikke avleses innen tidsfristen, vil kommunen stipulere forbruket ut fra foregående års avregning.

Avregningen kommer på faktura for kommunale avgifter for 1. kvartal året etter avregningsåret.