Husk å søke om tillatelse ved arbeid på private avløpsanlegg!

I forbindelse med opprydding i spredt avløp er det mange som er ønsker å ruste opp eller bygge nytt privat avløpsanlegg. Vi minner om at du da må søke om tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Søknad etter begge regelverk skal sendes til byggesaksavdelingen i Tønsberg.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.03.2019

Hva er spredt avløp og hva betyr dette for meg?

Utslipp av sanitært avløpsvann (kloakk) fra boliger, hytter, institusjoner og virksomheter som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett.


Hvordan søker jeg om arbeid ved private avløpsanlegg?

Ved arbeid på private avløpsanlegg må du søke tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften.


Søknadspapirene skal sendes til byggesak i Tønsberg kommune, postmottak@tonsberg.kommune.no.