Husk å levere vannmåleravlesningen!

Alle som har installert vannmåler må lese av målerstanden på vannmåleren og sende inn avlesingen, for at vi skal kunne beregne ditt årsgebyr for vann og avløp. Vannmålerskjema til de med vannmåler er sendt ut 15.10.2019 og har frist 01.11.2019 for avlesning.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 16.10.2019

Hvordan registrerer du måleravlesningen?

Du kan sende inn vannmåleravlesning elektronisk via søknadssenteret, eller du kan sende inn/levere målerkortet til Servicetorget i kommunehuset.

Du har selv ansvar for rett avlesing. Dette gjelder også jevnlig kontroll med forbruk slik at eventuelt større utslag som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasje kan avklares tidligst mulig.


Når må du sende inn?

Pga. kommunesammenslåing vil alle vannmålere i Re kommune bli avregnet pr. 1. november 2019.


Hva skjer om du ikke sender inn vannmåleravlesningen?

Dersom måleren ikke avleses innen tidsfristen, vil kommunen stipulere forbruket ut fra foregående års avregning.

Avregningen kommer på faktura for kommunale avgifter for 4. kvartal 2019.


Har du problemer eller spørsmål?

Hvis du har spørsmål rundt vannmåleravlesning eller har problemer med elektronisk innsending kan du sende en e-post til ingrid.holoymoen@re.kommune.no.