Har du spørsmål om skatt?

Mange vanlige spørsmål om skatt skal rettes til Skatteetaten. Eksempler på dette er spørsmål om skattekort, beregningsgrunnlag, skatteprosent, m.m. Kontakt Skatteetaten på tlf. 800 800 00.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 04.01.2017

Hvem svarer på hva?

Vi får mange henvendelser om skatt nå på starten av året. Mange av disse gjelder endring av skatt for 2017, spørsmål om skattekort, beregningsgrunnlag eller lignende. Alt dette er er det Skatteetaten som har ansvar for, og det er de som kan svare på spørsmål knyttet til dette. Ta kontakt med Skatteetaten på tlf. 800 800 00, eller les mer på www.skatteetaten.no. Skatteetaten har dessuten kontor i Tønsberg, i Anton Jenssens gate 8.

Skatteoppkreverkontoret på Revetal har blant annet ansvar for å kreve inn restskatt og betale ut skatt du har til gode. I tillegg krever vi inn forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift fra næringsdrivende.

Dersom du har spørsmål som kan besvares av skatteoppkreverkontoret på Revetal kan du ringe sentralbordet på tlf. 33 06 10 00.