Gjennomfør radonmåling i din bolig

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Skal du måle radon i vinter, bør du altså bestille måleutstyr nå.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 30.01.2017

Høye radonnivåer i hele Vestfold

Miljørettet Helsevern Vestfold har gjennomført radonmålinger i hele Vestfold, med unntak av Larvik og gamle Sandefjord kommune. Resultatene fra målingene viser at andelen boliger med radonnivå over maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 er høyere enn landssnittet i alle kommunene. Rapporten er tilgjengelig på Miljørettet Helseverns hjemmesider.

Fordi det er store lokale variasjoner på radonkonsentrasjon er det viktig å gjennomføre radonmåling dersom du er usikker på radonnivået på din eiendom!


Hvordan måler jeg radonnivået hos meg?

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Skal du måle radon i vinter, bør du bestille måleutstyr nå.

For å bestille måleutstyr, ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere firmaer for å sammenligne pris. Firma finnes ved å søke på internett. Radon kan måles både med sporfilm og med elektroniske måleapparater. Uansett hvilket måleutstyr man velger må det måles i minst to måneder og i minst to oppholdsrom i boligen.


Helserisiko og grenseverdier

Siden radon i inneluft øker risikoen for lungekreft anbefales det at alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. I områdene hvor det er påvist relativt mange forhøyede måleverdier er det særlig grunn til å oppfordre til radonmåling for å finne bygg der det bør gjøres tiltak. Risikoen er høyest for de som aktivt røyker eller har røykt, men også ikke-røykere har økt risiko for lungekreft dersom de er utsatt for radon.

I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Utleiere har ansvar for å måle radon og dokumentere dette overfor leieboer.


Tiltak

Dersom det blir påvist forhøyede radonnivåer er det viktig å være klar over at det er mulig å gjennomføre effektive tiltak. I en del tilfeller er det enkle tiltak som f. eks forbedret ventilasjon som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygg. Ved høye radonkonsentrasjoner bør man kontakte rådgivningsfirma som tilbyr prosjektering og utføring av byggetekniske tiltak mot radon. For mer informasjon se Statens stråleverns informasjon om tiltak mot radon.