Fra Ungarn for å lære om SMART

En delegasjon fra Ungarn var 25. april i Re for å lære om SMART. De hadde gjennom Folkehelseinstituttet fått en kort orientering om SMART og ønsket å lære mer om hvordan Re kommune bruker dette i vårt arbeid.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 02.05.2017

Presenterte SMART

Delegasjonen fra Ungarn, som bestod av personer som jobber med psykisk helse, ble tatt i mot i helsehusets undervisningslokaler. Fra Re kommune deltok kommunalsjef Unni Bu, virksomhetsleder for barn og unge Elisabeth Paulsen, fra SMART barnevern var prosjektleder/familieterapeut Tina Feyling og familieterapeut Mette Holte, mens Anne Hestnes representerte Familiesenteret. I tillegg var ungarske Eva Rizi som jobber i avdeling for Miljørettet helsevern i Re kommune tilstede. Hun hadde i forkant gjort en fantastisk jobb med å oversatt karakterstyrkene som blir brukt i SMART. I løpet av det to timers programmet var hun behjelpelig med oversettelser og forklaringer av blant annet kulturforskjeller og skillet på det norske og det ungarske skolesystemet.

SMART Ungarn - Klikk for stort bilde

Det ble først gjennomført noen praktiske oppgaver med karakteregenskaper. Delegasjonen fikk også en innføring i samfunnsutfordringer og hvordan Re har jobbet med å møte disse med utgangspunkt i SMART i et folkehelseperspektiv. Videre ble det orientert om SMART barnevern. Fokuset her var på hvordan SMART blir oversatt til å benyttes i en barnevernkontekst, med fokus på familienes styrker, ressurser og deres målsetninger for samarbeidet med SMART barnevern.

Tilbakemeldingene fra gjestene var at de opplevde presentasjon av SMART-prinsippene som bra og nyttig og noe som de ville ta med ta med tilbake til sine respektive organisasjoner og arbeidsplasser.