Fôring av rådyr

Mattilsynet har følgende beskjed når det gjelder foring av rådyr: Det er i utgangspunktet forbudt å fôre rådyr på grunn av fare for CWD (skrantesjuke). For at dette skal gjøres lovlig, må du søke Mattilsynet i Vestfold om tillatelse.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 15.02.2019

Hvordan søke om tillatelse til fôring?

For at fôring av rådyr skal gjøres lovlig, må du søke Mattilsynet i Vestfold om tillatelse. Dette gjøres ved å sende en e-post til internpost.vestfold@mattilsynet.no.

Følgende opplysninger skal følge med søknaden:

Navn:
Adr:
Fødselsdato:

Hvorfor søker du om dispensasjon til å fôre rådyr/hjort?

Hvor skal de fôres?

Ligger dette stedet i nærheten av trafikkert vei?

Hva skal de fôres med?

Hvem følger med på dyrene og eventuell sykdomstegn?


Mattilsynet vil vurdere søknadene fortløpende etter hvert som de mottar dem.