Forhåndsstemmegivingen starter 12. august

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Noen steder er valglokalene også åpne søndag 8. september.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 09.08.2019

Forhåndsstemming fra og meg 12. august til og med 6. september

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd i perioden fra og med 12. august til og med 6. september. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå frem til rett kommunen innen 10. september kl. 17.00.


Husk legitimasjon!

Ta med legitimasjon med bilde når du møter opp for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om dette ikke er et krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort, bør du kontakte din hjemkommune.


Hvor kan du forhåndsstemme?

I Re og Tønsberg kan du blant annet stemme ved servicetorgene på Tønsberg rådhus,  kommunehuset på Revetal og Tønsberg og Færder bibliotek innen de bemannede åpningstidene. Det vil også være mulig å forhåndsstemme ved flere helseinstitusjoner og videregående skoler.

Informasjon om faste stemmelokaler og tidspunkt for forhåndsstemming finner du på www.valglokaler.no.
Oversikt over institusjoner hvor det er mulig å avgi stemme, finner du på http://www.nyetonsberg.no/valg-2019.