Forbud mot salg av heliumballonger i Re kommune på 17. mai

Kommunestyret vedtok 24. april "Forskrift om bruk av offentlig areal til handel utenom fast utsalgssted". I denne står det blant annet at salg av heliumballonger er forbudt på offentlig grunn på 17. mai.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 04.05.2018

Hva reguleres av denne forskriften?

Denne forskrift skal regulere all handelsvirksomhet utenom fast utsalgssted fra offentlig areal i Re kommune.


Hva menes med offentlig areal?

Med offentlig areal menes arealer som er bestemt for alminnelig ferdsel, for eksempel gate, vei, fortau, sti, park, torg, plass, bru, brygge, kai, strand eller lignende.


Spesielt om 17. mai:

Forskriftens § 10 sier følgende om 17. mai:

"På 17. mai tillates ikke salg av følgende artikler:

- Heliumballonger

Søknader om bruk av offentlig areal til handel utenom fast utsalgsted på 17. mai sendes til og avgjøres av felles 17. mai komite."


Les hele forskriften