Folkehelseinstituttet gjennomfører drikkevannsstudie

Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Re kommune er invitert.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 19.02.2019

I Norge har vi godt og trygt drikkevann. Likevel får enkelte magesyke av å drikke vann fra springen -  med forbigående symptomer som diaré, kvalme og oppkast. Siden de færreste går til lege for dette, vet vi ikke hvor mange som blir syke av drikkevannet. For første gang skal Folkehelseinstituttet kartlegge omfanget.


Gjelder husstander tilknyttet vannverk

Prosjektet skal gjennomføres i perioden slutten av 2018 til 2020. På vegne av Folkehelseinstituttet vil Norsk Gallup i februar ringe opp enkeltpersoner og spørre om de vil delta i undersøkelsen. Bare personer som har tilknytning til et vannverk som forsyner minst 20 husstander med vann, vil bli kontaktet. Husstander som får vann fra mindre vannverk eller fra egen brønn, er ikke med i studien.


Forekommer sykdomsutbrudd

Bakterier, virus eller parasitter i drikkevannet fører hvert år til sykdomsutbrudd, der flere personer blir rammet, og spredte sykdomstilfeller. Årsaken kan skyldes svikt i vannbehandlingen hos vannverket eller forurensing av vannet under transport fra vannverket til vannkranen hjemme hos folk. Store deler av vannledningsnettet i Norge er i dårlig forfatning, noe som øker risikoen for at drikkevannet blir forurenset med sykdomsfremkallende mikrober.


Mer om drikkevannsstudien

Drikkevannsstudien er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og godkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Mer informasjon om drikkevannsstudien og drikkevann finner du på folkehelseinstituttets nettsider.