Eventuell grensejustering mellom Holmestrand og Re kommuner

Kommunestyret i Re fattet 21.09.2016 følgende vedtak i sak om eventuell grensejustering mellom Holmestrand og Re:
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 26.09.2016
 1. Re kommune tar til etterretning at Holmestrand kommune ikke ønsker en dialog med Re kommune for å søke å komme fram til en omforent løsning vedr. ev. grensejustering mellom de to kommunene.
   
 2. Re kommune støtter en grensejustering mot Holmestrand slik at beboere i Almedalen/Mulvika blir en del av Holmestrand kommune.
   
 3. Områdene Mulodden, Langøya, Snekkestad, Helland og Bentsrud næringsområde bør fortsatt tilhøre Re kommune også etter en sammenslåing.
   
 4. Ny kommunegrense bør avgrenses i sør av E-18 og trekkes nordover slik at de boligene som vender geografisk mot Holmestrand blir liggende i Holmestrand, jfr. vedlagte kart.
   
 5. Dersom Fylkesmannen likevel velger å følge Holmestrands forslag om grensejustering for områdene nevnt i punkt 3, bør i prinsippet den nye grensen følge E18 til Kronlia. Re kommune henstiller derfor Fylkesmannen om å igangsette en prosess for å utrede også disse delene av grensene.
   
 6. Forholdene rundt Snekkestad båthavn, herunder det juridiske i forhold til gaven, avklares. Eierforhold rundt Kystledhytta på Sandsletta avklares også dersom disse områdenne blir grensejustert inn i nye Holmestrand.


Sakspapirer

Sakfremlegg med mer opplysninger, aktuelle vedlegg, m.m., finner du i sakspapirene for møtet.

Klikk her for å se sakspapirer for møtet.


Se opptak fra møtet

Møtet i sin helhet ble overført direkte via vår streamingløsning, samt at opptak fra møtet nå er arkivert. Klikk her for å se opptaket fra møtet.