Endringer ved landbrukskontoret fra 01.01.2018

Fra og med 01.01.2018 vil det bli forandringer i den kommunale landbruksforvaltningen i nordre Vestfold. Re og Tønsberg får felles landbrukskontor med kontorsted Revetal. Hof/Holmestrand kommuner blir slått sammen til «nye Holmestrand» og landbrukskontoret blir i Sande rådhus.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 28.12.2017

Kontakinformasjon fra 01.01.2018

For de som driver med jord-/skogbruk i Re vil det ikke bli endringer med tanke åpningstider, besøkssted eller telefonnummer.

Landbrukskontoret for Nye Holmestrand (gamle Hof og Holmestrand), samt Sande og Svelvik kommuner, vil bli samlet i rådhuset i Sande. Det vil være 4 personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder. Tjenestekoordinator er Bjørn Elnan.

Besøksadresse: Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande

For å være sikker på å treffe noen, bør du gjøre avtale på forhånd. Ring sentralbordet i Sande kommune på telefon 33 78 70 00.

Post som gjelder nye Holmestand sendes til Holmestrand. Post som gjelder Sande og Svelvik kommuner sendes til Sande.

Postadresse: Holmestrand kommune, Landbrukskontoret, Pb 312, 3081 Holmestrand
E-post: postmottak@holmestrand.kommune.no