Ekstraordinært møte i hovedutvalg DEN 05.09.2017

I dag, 05.09.2017 er det satt opp ekstraordinært møte i DEN. Det er kun en sak som skal til politisk behandling i møtet: "Sak 085/17 17/9696 - Gbnr 92/9 - Skinneneveien 234 - Re - Dispensasjon fra krav til regulering - Bruksendring til behandlingsinstitusjon". Sakspapirene og lenke til livesending finner du her.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 05.09.2017

Lenke til saksdokumenter: 


Lenke til live-streaming av møtet: