Ekstraordinær båndtvang innføres i hele Re

På bakgrunn av de store snømengdene innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Re kommune fra og med 13.02.2018 og frem til ordinær båndtvangstid 01.04.2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 19.02.2018

Hvorfor innføres ekstraordinær båndtvang?

Re kommune har i vinter hatt forholdsvis store snøfall med svært mye løs snø. Snødybden varierer nå mellom 70-110 cm i lavlandet. Hjortevilt har for en stor del trukket ned fra høyereliggende områder og samlet seg i nærheten av bebyggelse, hvor også hundelufting for en stor del foregår. Snøforholdene og kulden gjør at dyra står mye i ro for å unngå å bruke unødvendig mye energi vinterstid. Når dyra har trukket ned mot bebyggelse vil de lettere komme i sammenstøt med mennesker og hunder. Hvis hundene da er løse, vil de lett kunne jage hjorteviltet unødvendig. I denne perioden av året er det viktig at dette unngås, da hjorteviltet tærer på fettreserver og ønsker å bruke så lite energi som mulig for å overleve vinteren.

Enhver forstyrrelse vil derfor være negativt for hjorteviltet. Med lite mat og begrensede muligheter for å ta seg fram i snøen vil rådyra være et enkelt bytte for løshunder.


Lovhjemmel:

Kommunen har myndighet til å gi forskrift om ekstraordinær båndtvang i medhold av hundelovens § 6, andre ledd, bokstav f.