Dialogmøter mellom Re og Tønsberg kommune og næringslivet

I 2018 har det vært gjennomført 3 dialogmøter mellom næringslivet og politikere/administrasjon i Re og Tønsberg kommuner. Temaene har vært mange og dialogen viktig. Dialogen fortsetter i 2019, da er det satt opp 4 møter.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 14.12.2018

Les referater fra møtene:

Referater fra disse møtene blir tilgjengeliggjort både på Tønsberg Næringsforenings egen side og på Tønsberg kommunens nettside.