Brannfaren normalisert

Nedbøren etter tropevarmen i mai har normalisert brannfaren. Vestfold interkommunale brannvesens vurdering er at dersom man er påpasselig og tar hensyn til vær og vind, kan det tennes sankthansbål 23. juni på steder der det åpenbart ikke kan starte en brann. 
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 22.06.2018

Illustrasjonsbilde sankthansbål (Foto: Vestfold Interkommunale brannvesen) - Klikk for stort bilde

Forbudt i skog og mark!

Brenning av bål i eller nær skog og annen utmark er forbudt fra 15. april til 15. september i alle landets kommuner. Dette gjelder selvfølgelig også sankthansbål. Forskriften åpner for at det er likevel er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Brudd på aktsomheten etter brannlovens §5 og forskrift om brannforebygging §3 kan føre til bøter fra politiet og erstatningsansvar.

Bruk sunn fornuft!

Brannvesenet gir ingen tillatelser, den som tenner bålet har det hele og fulle ansvaret for at det går forsvarlig for seg. Ansvaret inkluderer å sørge for at bålet er fullstendig slukket før det forlates.

Brannvesenet henstiller alle til å bruke sunn fornuft og ta kloke valg om det er lokale forhold der du er som tilsier at det er uaktsomt å tenne sankthansbålet.

 

Hva må du passe på?

Sankthansbål er tillatt uten søknad ved tilrettelagte bålplasser, der det åpenbart ikke kan føre til brann i strandkanten ved kysten, i kommunene Holmestrand, Re, Horten, Tønsberg og Færder under følgende forutsetninger:

  • Den som tenner bålet har det totale ansvaret for bålbrenningen, og skal ha grunneiers tillatelse
  • Slokkemidler som vannslange/bøtter bør være i umiddelbar nærhet
  • Vindretning og styrke må vurderes
  • Ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet som kan ta fyr
  • Ikke bygg bålet for stort
  • Det er forbudt å brenne bål på bart fjell
  • Miljøfarlige og forurensende materialer er det ikke tillatt å brenne
  • Sørg for at barn holder avstand, - kle dem gjerne i naturstoff som bomull og ull. Kunststoffer er lett antennelige og smelter ved sterk strålevarme
  • Når bålplassen forlates skal bålet være fullstendig slokt
  • Kommer bålet ut av kontroll ringer du brannvesenet på telefon 110

I Tønsberg kommune og i det området av Færder kommune som var Nøtterøy kommune er all brenning utendørs forbudt hele året, unntaket er grill og matlaging i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig. Også sankthansbål er tillatt på kvelden 23. juni, (alternativt kan sankthansbål tennes ved feiring helgen før og etter). Bålbrenning skal kun finne sted der det åpenbart ikke kan starte brann. 


Du skal IKKE melde i fra om brenning av sankthansbål!

Brenning av sankthansbål skal IKKE meldes brannvesenets alarmsentral eller til Vestfold Interkommunale Brannvesen. 

Det vil sannsynligvis bli tent et stort antall bål, og en eventuell oversikt med forhåndsinnmeldte bål vil ikke kunne hjelpe til å skille bål fra brann. Desto viktigere er det at publikum umiddelbart ringer 110 om de skulle oppdage brann. 


Vil du ha mer informasjon?

For mer informasjon rundt bålbrenning, åpen ild og grill generelt, se Vestfold interkommunale brannvesens nettsider