Brannen på Linnestad: Status tirsdag 29.05. kl. 11.00

Politiet har besluttet å opprettholde evakuering av beboere og virksomheter på Linnestad. Evakuerte som ikke har annet sted å oppholde seg i dag, bes om å oppsøke Re helsehus (Revetalgata 52). Det blir nytt informasjonsmøte for de evakuerte i Re helsehus i dag kl. 13.00.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.05.2018

Evakueringen opprettholdes

Det er hensynet til og liv og helse som er årsak til at evakueringen opprettholdes, opplyser Knut Erik Ågrav ved Tønsberg politistasjon. Samtidig presiseres det at lukt fra brannen i seg selv ikke er helseskadelig, men det er faren for å bli eksponert for røyk som politiet og helsemyndighetene er opptatt av.

Politiet vil foreta en fortløpende vurdering av fortsatt behov for evakuering, og situasjonen kan endre seg i løpet av formiddagen.

Det er flere virksomheter på industriområdet på Linnestad. Evakueringen omfatter også de ansatte ved disse virksomhetene.


Informasjonsmøte for de evakuerte kl. 13.00

De som er evakuert inviteres til et nytt informasjonsmøte i Re helsehus (Revetalgata 52) kl. 13.00. Vi vil også gi oppdateringer på våre nettsider, Facebooksider og telefonvarsling, så snart vi får informasjon fra Politiet.
 

Hva skjer ved brannstedet?

Nå skal rester av de massene som har brent dras ut fra bygningen og fraktes bort fra branntomten. Dette kan medføre noe røykutvikling. Det gjenstår også mye opprydding og etterarbeid for å få fjernet rester fra brannen.