Brannen på Linnestad: Status drikkevann

For husholdninger med egen vannforsyning (brønnvann) er sikkerheten vesentlig forbedret siden 2014. Det er gjort tiltak på Revac som skal hindre at avrenning av slukkevannet kommer på avveie. Vi vil likevel ta prøver av brønner som ligger nærmest Revac for å overvåke situasjonen. De som har vann fra offentlig ledningsnett blir ikke berørt av brannen.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 28.05.2018