Brannen på Linnestad: Restriksjoner på bruk av vann fra Bjunebekken og Storelva sør for Bjune og Aulivassdraget helt ned til Tønsberg

 Det er oppdaget brannlukt fra vann i Bjunebekken og bruk av vann til jordbruksvanning kan ikke anbefales.

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 27.05.2018