Brannen på Linnestad: Evakueringen oppheves tirsdag 29.05. kl. 16.30

Politiet har nå opphevet evakueringen av beboere og næringsdrivende på Linnestad-området. Det er helsefaglig råd fra kommunelegen i Re, og brannfaglige råd fra brannvesenet som danner grunnlaget for politiets beslutning om at de mer enn 100 beboerne på Linnestad kan flytte tilbake til sine hjem. Det planlagte møtet med beboerne klokken 17.00 på Re Helsehus opprettholdes.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 29.05.2018

Hva skjer framover?

Inne i industribygget er det nå startet et arbeid med å hente ut masser av avfallet som har vært utsatt for brannen. Brannvesenet og politiet fryktet at det i forbindelse med dette arbeidet kunne oppstå kraftig røykutvikling med miljøskadelige gasser. Massene er nå såpass avkjølt at det nå ikke er fare for at det oppstår helsefarlig røyk.

Årsaken til at dette arbeidet har tatt noe tid, skyldes behovet for å sikre at deler av den brente bygningen ikke er til fare for mannskap som arbeider nær bygget.

Brannvesenet regner med at det vil pågå etterslukking gjennom hele natten. Parallelt med oppryddingsarbeidet jobber politiet med taktisk og teknisk etterforsking for om mulig finne årsak til brannen.


Informasjonsmøtet kl. 17.00 på Re helsehus

Informasjonsmøtet kl. 17.00 på Re helshus gjennomføres som planlagt.