Badevannsprøver sommeren 2017

Miljørettet helsevern tar badevannsprøver denne sommeren i uke 24 og uke 27. Resultater fra prøvene i uke 24 finner du her.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 30.06.2017

Vannkvalitet

Miljørettet helsevern tar hver sommer badevannsprøver i kommunene. For å vurdere vannets hygieniske kvalitet benyttes forekomst av tarmbakterier som indikator. Høy forekomst av slike bakterier tilsier at badevannskvaliteten er mindre god, mens lav forekomst tilsier god vannkvalitet.


Forklaring vannkvalitet - Termotolerante koliforme bakterier (TKB) / 100 ml.

Forklaring vannkvalitet
GodMindre godIkke akseptabel
under 100100-1000over 1000


Badevannsprøver fra uke 24

Badvannsprøver sommeren 2017 - uke 24
BadeplassPrøvedatoTKB / 100 ml.Badevannskvalitet
Grorudvannet13.06.201740God kvalitet
Langevannet13.06.201710God kvalitet
Merkedammen13.06.201710God kvalitet
Snekkestad12.06.2017under 10God kvalitet
Sandsletta12.06.2017under 10God kvalitet


Mer informasjon om badevannskvalitet finner du Miljørettet helsevern i Vestfolds nettsider.