Avsperring av friområdet på Langøya

NOAH skal gjennomføre nødvendig fjellrensk syd i sydbruddet på Langøya i en periode framover. NOAH vil i den forbindelse sperre av en mindre del av friområdet i syd for å ivareta tilkomst og sikkerhet til utførende personell.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 30.04.2018

Hvorfor gjøres arbeidene?

Fjellrensk vil gjennomføres helt syd i Sydbruddet på Langøya, der usikrede fjellsider fra gammelt steinuttak utgjør en sikkerhetsmessig risiko for driftspersonell når område etter hvert skal tas i bruk som deponi.


Hvilke konskvenser får dette for publikum?

Illustrasjon av avsperring av friområdet. Rød linje viser opprinnelig sperregrense, gul linje viser sperregrense ifbm. fjellrensing - Klikk for stort bilde

NOAH vil sperre av en mindre del av friområdet i syd for å ivareta tilkomst og sikkerhet til utførende personell. Avsperring vil settes opp slik som vist på bildet (rød linje = opprinnelig gjerdelinje, gul linje = avsperring tilknyttet fjellrensk-tiltaket). Avsperringen fjernes når de ikke lenger foregår aktivitet i området.

I tillegg kan arbeidene medføre noe støy, da det blant annet skal sprenges i området. Sprengning vil utføres innenfor normal arbeidstid fra mandag til lørdag. I forkant av sprengsalvene vil det varsles med sirene jmf. normal prosedyre for sprengningsarbeider. Vaktposter vil sørge for at ingen oppholder seg innenfor sikkerhetssonen før og under sprengning.


Når vil arbeidene startes og avsluttes?

Arbeidet utføres av BetonmastHæhre Anlegg AS, og vil pågå fram mot sommeren. Første sprengsalve kan forventes onsdag 2. mai.


Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål om arbeidet kan rettes til NOAHs prosjektleder Kari K’Odingo på telefon 905 11 913.