Avlingsskader - forsommertørke

Produsenter med avlingssvikt grunnet forsommertørke må melde fra til Landbrukskontoret, så snart som avlingssvikten oppdages.  Dette gjelder spesielt de som har kornarealer som ønskes slått til grovfôr. Alle kornprodusenter bes ta en ekstra sjekk i de tynne åkrene.

Kontakt sentralbordet på kommunehuset på Revetal for registrering og kontakt med landbrukskontoret:
tlf 33 06 10 00.

 

For mer informasjon fra Fylkesmannen eller For mer informasjon fra Landbruksdepartementet