Avlingsskadeerstatning - treske eller ikke treske?

Grodd uhøstet korn er en stor utfordring nå. Med den værmeldingen vi har, vil store deler av denne avlingen kunne bli ødelagt. Ta kontakt med landbrukskontoret før du tresker.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 04.10.2017

I rundskriv som omhandler avlingsskadeerstatning står det: «Dersom avlingens restverdi er null og dette er bekreftet av kommunen eller fylkesmannen på et tidspunkt da skadeårsak og avlingskvalitet og mengde kan kontrolleres, er tapet erstatningsmessig.»

Det viktige nå er at landbrukskontoret kommer ut og ser på aktuelle arealer. For hvis bonden prøver å høste dette og kornet blir avvist hos kornmottaket, er ikke tapet erstatningsmessig. Ta forhåndsprøve for å sjekke om du får levert. Er du i tvil, ta kontakt med landbrukskontoret. Være oppmerksom på at de ulike møllene kan ha forskjellige toleransekrav.


Kontaktinformasjon:     

Jan Tore Foss - tlf. 33 06 15 65 / 916 32 639
Rune Nordeide - tlf. 33 06 25 66 / 930 53 822.


Treske eller ikke treske?


Generell informasjon om avlingsskadeerstatning

 

HUSK: Søknadsfristen for avlingsskadeerstatning er 31. oktober, og fristen er absolutt.