Avfallsinnsamlingen vil fortsette som normalt i Re

Veireno har som kjent hatt oppdraget med avfallsinnsamling i Oslo, og i Vestfold, på oppdrag fra Vesar. Det meldes nå at Veireno sannsynligvis slås konkurs i den nærmeste fremtid. Dette vil imidlertid ikke påvirke avfallsinnsamlingen i Vestfold.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 20.02.2017

Vil ikke påvirke avfallsinnsamlingen i Vestfold

En eventuell konkursåpning vil ikke berøre avfallsinnsamlingen i Vestfold, og innbyggerne i Vestfold vil fremdeles få samlet inn avfallet i henhold til vanlig henteplan. 

Vesar vil informere de ansatte som jobber med avfallsinnsamlingen i Vestfold at Vesar vil gå inn å sikre videre drift, inntil alle avklaringer er gjort med bobestyrer ved en eventuell konkurs.

For øvrig arbeider Vesar allerede med løsninger for organisering av avfallsinnsamlingen både på kort og lang sikt for å sikre den nødvendige kontinuiteten med alle de dyktige og erfarne ansatte i Veireno som jobber her i Vestfold.

Vesar har ansvaret for avfallsinnsamlingen i 9 av 10 eierkommuner Vestfold, herunder også Re kommune.

Nærmere informasjon om dette vil bli formidlet så snart situasjonen er avklart. I første omgang vil fokuset være å sørge for at avfallsinnsamlingen fortsetter å pågå som normalt, og at alle de ansatte i Veireno i Vestfold blir ivaretatt på best mulig måte.

Vesar vil informere fortløpende om situasjonen på sine hjemmesider¨.