17. mai i Re

Programmet for 17. mai i Re er klart. Det er som vanlig mange arrangementer rundt om i bygda, blant annet på Revetal, Ramnes skole, Røråstoppen skole, Våle samfunnshus, Undrumsdal, Fon og Re helsehus. Hele programmet finner du her, du kan også få det i servicetorget i kommunehuset.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 08.05.2018

Morgenarrangementer

Morgenprogram 17. mai 2018
TidspunktAktivitet
08.00Flaggheising i parken på Revetal. Blågjengen spiller.
09.00Gudstjeneste i Våle kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann med kransenedleggelse. Tale for da-gen. Gla’gjengen spiller.
09.30Ord for dagen ved bautaen / Ramnes kirke ved prest Ragnhild Christophersen. Kransenedleg-gelse. Blågjengen spiller.

 

Revetal

Program Revetal 17. mai 2018
TidspunktAktivitet
10.15 - 10.45Re helsehus: Ordfører åpner. Ord for dagen ved prest Ragnhild Christophersen for be-boere og pårørende. Tale for dagen ved elever fra Revetal ungdomsskole. Blomsteroverrekkelse. Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller.
10.30Oppstilling fra hovedinngangen på Re helsehus og sør langs Revetalgata v/helsehuset: lens-mann, flaggborg, 17. mai komité og kommunestyret, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Ram-nes skole, Røråstoppen skole, Gla’gjengen, Kirkevoll skole.
Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata / Meny-parkering: Våle skolekorps, Revetal ungdomskole, barnehagene, Blågjengen, russ, lag og foreninger, borgertog.
11.00Toget går fra Re helsehus-Revetalgata-Kåpeveien-Bispeveien-Brårveien-Ramskiveien-rundt ved biblioteket-Brårveien og Regata tilbake. Toget ender i parken med felles sang og tale for dagen av elever fra 7. trinn.
12.30Etter fellesfeiringen på Revetal blir det underholdning og leker på Ramnes skole, Røråstoppen skole (parker på Revetal) og Våle samfunnshus. Alle er velkommen!

 

Undrumsdal

Undrumsdal program 17. mai 2018
TidspunktAktivitet
09.00Gudstjeneste i Undrumsdal kirke ved prest Jens Ivar Aasen.
09.30Toget går til Solerød oppvekstsenter. Våle skolekorps spiller. Feiring med tale ved 6. trinn og leker for barna.

 

Fon

Program 17. mai - Fon
TidspunktAktivitet
12.30Gudstjeneste i Fon kirke ved sokneprest Jon-Geir Dittmann. Kransenedleggelse. Gla`gjengen spiller.
13.00Toget går fra kirken
13.15Feiring med tale for dagen og leker for barna.

 

Ettermiddagsarrangementer

Program 17. mai - ettermiddagsarrangementer
TidspunktArrangement
18.00Fest på Re Helsehus for voksne i alle aldre. Arr. Diakonatet i Ramnes.
18.00Familiefest på Våle menighetshus.

 

Hele programmet