Nyheter
Publisert 03.04.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.
 

Publisert 21.03.2018

Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Publisert 19.03.2018

VKT har nå kommet frem til en løsning for elevene ved Revetal ungdomsskole – til Linnestad øst / nord. Elevene ved ungdomsskolen må reise med SK1521, som forlenges slik at elevene kan gå av bussen på Linnestad nord på østsiden av Fv. 35 (se tabell nedenfor).
 

Publisert 16.03.2018
Linnestad med forklaring

Elever bosatt øst for Bispeveien på Linnestad og Kløv må inntil videre da gå av- og på skolebussene på den ordinære holdeplassen på Bispeveien nord for Linnestad (se kart). Herfra er det gang-/sykkelsti sydover til elevenes bosted.
 

Publisert 16.03.2018

Gangbroen over Bispeveien (Fv. 35) ved Linnestad stenges inntil videre. Bakgrunnen for dette er trafikkuhellet her onsdag 14. mars. Vi jobber med å løse utfordringer dette skaper med tanke på skoleskyss og er blant annet i dialog med VKT om saken.

Publisert 05.03.2018

Skattelistene viser hvor mye hver enkelt eiendomseier skal betale i eiendomsskatt inneværende år. Skattelistene er tilgjengelig for gjennomsyn i tre uker, fra og med fredag 23.02.2018 til og med fredag 16.03.2017.

Publisert 02.03.2018
Bilde av ny legevakt

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg. Husk at det i de fleste tilfeller er best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp. Telefonnummeret vil fortsatt være 116117.
 

Publisert 01.03.2018

Tønsberg Voksenopplæring og flyktningetjenesten i Re og Tønsberg blir en virksomhet fra 1. mars 2018. 
 

Publisert 19.02.2018

På bakgrunn av de store snømengdene innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Re kommune fra og med 13.02.2018 og frem til ordinær båndtvangstid 01.04.2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.
 

Publisert 16.02.2018

I forbindelse med at strømmen ble slått på igjen på Revetal, oppstod en feil ved høydebassenget. Det innebærer at vannavbruddet vil bli noe lenger enn planlagt. De som antas å bli berørt av dette vil bli fortløpende oppdatert pr. telefon / SMS.
 

Publisert 16.02.2018

Skagerak Nett gjennomfører nå en planlagt strømstans på Revetal. Dette har også rammet høydebassenget / pumpestasjonen og en del i boligfeltene på Revetal vil derfor også miste vannet. Strømmen (og dermed også vannet) skal etter planen være tilbake ca. kl. 12.00.
 

Publisert 14.02.2018

Årets første kommunestyremøte ble avholdt i går, 13. februar. Opptak fra møtet er nå tilgjengelig i vår streamingløsning. Protokoll fra møtet vil som regel være klar 1-3 virkedager etter møtet.
 

Publisert 05.02.2018
Rassikring Ramnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Re kommune har i vinter jobbet med rassikring av Ramnes for å forhindre et framtidig kvikkleireskred. Arbeidene er nesten ferdig, og nå blir det en pause i anleggsarbeidene før pussen tas til våren.
 

Publisert 25.01.2018
Martine Gran

Ansettelsesutvalgene for tre utlyste stillingene i prosjektorganisasjonen for nye Tønsberg hadde møte onsdag 24. januar. Her kan du lese hvem som har blitt ansatt i de tre stillingene.

 

Publisert 22.01.2018
Tønsberg og Re

Re og Tønsberg slår seg sammen til én kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen trenger et nytt kommunevåpen. Nå oppfordres alle til å sende inn forslag. Kanskje er det du som har ideen til det som skal bli symbolet på den nye kommunen?
 

Publisert 16.01.2018

Mange syns det er vanskelig å lese tunge budsjettdokumenter. Derfor har vi valgt å lage en kort film der vi presenterer de viktigste elementene i budsjettet.
 

Publisert 12.01.2018

Det er mange som vil ut på ski nå, og vi minner derfor om at det IKKE er tillatt å parkere langs veien i Tinghaugveien eller i Prestegårdsveien. Dette er til hinder både for utrykningskjøretøy og for brøyting/strøing. Nedenfor finner du kart over hvor det er mulig å parkere, alle disse plassene er nært til Re-Løypene.
 

Publisert 03.01.2018

Vårprogrammet 2018 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Det blir som tidligere år mange kulturelle godbiter. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

Publisert 03.01.2018

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2018 vedtok kommunestyret at det blir fire uker sommerstengt i de kommunale barnehagene. I 2018 gjelder dette for uke 27, 28, 29 og 30.

Publisert 03.01.2018

I forbindelse med kommunestyrets behandling av årsbudsjett 2018 (sak 093/17), ble det vedtatt å legge ned det åpne barnehagetilbudet i Re kommune. Åpen barnehage har holdt til i sidebygningen til Revetal barnehage og har vært et supplement til det ordinære barnehagetilbudet. Tilbudet opphører fra 01.01.2018.

Publisert 28.12.2017

Fra og med 01.01.2018 vil det bli forandringer i den kommunale landbruksforvaltningen i nordre Vestfold. Re og Tønsberg får felles landbrukskontor med kontorsted Revetal. Hof/Holmestrand kommuner blir slått sammen til «nye Holmestrand» og landbrukskontoret blir i Sande rådhus.
 

Publisert 13.12.2017

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen. For Re og Tønsberg er neste mulighet 3. februar. Husk å melde deg på innen 22. januar.
 

Publisert 07.12.2017

Forslag til strategisk næringsplan for Re og Tønsberg legges nå ut til høring. Alle som ønsker å komme med innspill må sende disse innen 5. januar 2018.
 

Publisert 04.12.2017

Alle som har installert vannmåler må lese av målerstanden på vannmåleren og sende inn avlesingen, for at vi skal kunne beregne ditt årsgebyr for vann og avløp.
 

Publisert 01.12.2017

Søndag 3. desember arrangerer Ramnes og Røråstoppen skolekorps julegrantenning på Revetal.

Publisert 27.11.2017
Renovasjonsbil

Kommunestyret vedtok 24.10.2017 at kommunen ikke skal fakturere for renovasjonavgifter for 4. kvartal 2017. Dette innebærer at en «normal» husstand får kr. 637,- i reduserte kommunale avgifter på siste regning i 2017.
 

Publisert 27.11.2017

Vi minner om den nye registreringsplikten for virksomheter som selger tobakk. Alle som ønsker å (fortsette å) selge tobakk, må registrere seg i det nye Tobakkssalgsregisteret innen utgangen av året.
 

Publisert 24.11.2017

I går, 23. november ble det avholdt møte i fellesnemnd for sammenslåingen Re og Tønsberg. Møtet ble streamet live via vår streamingløsning, og opptak er nå tilgjengelig. Opptak fra øvrige politiske møter denne uken er også tilgjengelig i vår streaming-løsning.
 

Publisert 24.11.2017
Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tiltak det satses på i kommuner over hele landet. I høst startet også Re kommune opp med dette tilbudet for hjemmeboende.
 

Publisert 22.11.2017
Julegaveinnsamling

Nå settes årets julegaveinnsamling i gang. Julegaveinnsamlingen er et samarbeid mellom Re Røde Kors, virksomhet barn og unge, og NAV. Gavene som samles inn fordeles til de barna, ungdommene og voksne som trenger det mest.
 

Publisert 16.11.2017

Drift av kommunalt hjelpemiddellager er i endring. Avtalen med Holmestrand er sagt opp, med virkning fra 31.12.2017. Det er inngått samarbeidsavtale med Tønsberg fra 01.01.2018. Det betyr at Hjelpemiddellageret i Tønsberg overtar alt ansvaret med utlån og reparasjoner av hjelpemidler fra 1. januar 2018.
 

Publisert 15.11.2017

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for de neste fire årene ble presentert for kommunestyrets medlemmer 14. november. Her kan du lese noen av hovedmomentene i budsjettet for 2018 og lese budsjettforslaget i sin helhet.
 

Publisert 06.11.2017

Vi har nå fått tilbakemelding på vannprøver og vannet ved Krakken er nå rent. Kokevarselet opphører derfor. Takk til alle beboere i området for tålmodigheten!
 

Publisert 03.11.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfrist 8. desember.
 

Publisert 01.11.2017

Fra og med i dag, 1. november, er det nye åpningstider ved NAV Re. Besøkstiden er nå mandag til fredag fra kl. 11.00-14.00. Telefontiden vil fortsatt være mandag til fredag fra kl. 08.30-15.30.
 

Publisert 30.10.2017
Vedlikeholdsarbeider i Kleivaveien

Deler av Kleivaveien stenges 02.11.2017 på grunn av vedlikeholdsarbeider. Veien vil etter planen være stengt omtrent en måned. En omtrentlig markering av strekningen som stenges er angitt på kartet nedenfor. Kjøring til og fra eiendommene vil være mulig i perioden.

Publisert 27.10.2017

Per 1. januar 2017 var det 1.510 registrerte private avløpsanlegg i Re kommune, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kun ca. 340 av disse anleggende tilfredsstiller dagens miljøkrav. Anleggene som ikke oppfyller kravene må skiftes ut eller oppgraderes i løpet av 5-8 år.
 

Publisert 25.10.2017

Vi har nå fått svar på vannprøver og det kommunale vannet i Krakkenområdet er bra. Det er derfor ikke lenger behov for koking av vannet.  Vi takker beboerne i området for tålmodigheten i tiden kokevarselet har vært gjeldende!
 

Publisert 24.10.2017

I dag, 24.10.2017, er det møte i kommunestyret. Du kan som vanlig følge møtet i kommunehuset i 4. etasje (inngang ved Restauranten), via vår liveoverføring eller se opptak fra møtene i etterkant.
 

Publisert 10.10.2017

Denne uken er det møter i begge hovedutvalgene og formannskapet / administrasjonsutvalget. Du kan som vanlig følge alle møtene via vår liveoverføring eller se opptak fra møtene i etterkant.
 

Publisert 09.10.2017
Francois Elsafadi (Foto:Nima Taheri).jpg

Den 12. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse i Re, og vi inviterer til åpent arrangementet i Revetal ungdomsskole kl. 18.00!
 

Publisert 06.10.2017

Mandag 9. oktober kl. 18.00 skrives historie! Da avholdes nemlig det første møtet i Fellesnemnda for kommunesammenslåing Re og Tønsberg. Møtet er i Tønsberg rådhus og er naturligvis åpent for publikum.
 

Publisert 29.09.2017

Grodd uhøstet korn er en stor utfordring nå. Med den værmeldingen vi har, vil store deler av denne avlingen kunne bli ødelagt. Ta kontakt med landbrukskontoret før du tresker.
 

Publisert 26.09.2017
Kasserte fritidsbåter (Foto:Miljødirektoratet)

Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på VESARs gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også kr. 1.000,- pr. leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet.
 

Publisert 20.09.2017

Ansettelsesutvalget, bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt i begge kommuner, innstiller enstemmig overfor Fellesnemnda at Egil Johansen ansettes som prosjektleder / rådmann i nye Tønsberg kommune. Som nr. 2 innstilles Arve Semb Christophersen.
 

Publisert 15.09.2017

Fra 1. oktober 2017 etableres felles saksbehandling for Re og Tønsberg på følgende områder: plan, byggesak og kart/oppmåling. Tidligere avtale mellom Re og Holmestrand opphører fra samme dato.
 

Publisert 15.09.2017

Her finner du oppdatert offentlig søkerliste til stillingen som prosjektleder/rådmann for Nye Tønsberg.
 

Publisert 13.09.2017

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene – både dine egne og alle de som fører kloakk til renseanleggene. Fett og andre matrester er også med på å holde liv i rotter. Vi oppfordrer derfor alle til å vise fettvett!
 

Publisert 12.09.2017

Kulturskolen i Re har for øyeblikket noen få ledige plasser på drama/teater (eldste gruppe - fra 12 år og oppover), kirkeorgel og enkelte korpsinstrumenter (fortrinnsvis fløyte og messinginstrumenter).

Publisert 05.09.2017

I dag, 05.09.2017 er det satt opp ekstraordinært møte i DEN. Det er kun en sak som skal til politisk behandling i møtet: "Sak 085/17 17/9696 - Gbnr 92/9 - Skinneneveien 234 - Re - Dispensasjon fra krav til regulering - Bruksendring til behandlingsinstitusjon". Sakspapirene og lenke til livesending finner du her.
 

Publisert 22.08.2017

Vi har tatt imot ca. 60 nye flyktninger, bare det siste året, i Re kommune. De har kommet til vår kommune uten å kjenne noen, og ønsker å bli en del av lokalsamfunnet vårt. Til dette trenger vi din hjelp!
 

Publisert 15.08.2017

Velkommen til et nytt skoleår onsdag 16. august 2017. NB! Revetal ungdomsskole starter på den nye skolen torsdag 17. august.
 

Publisert 15.08.2017
Realfagskommune.jpg

I går, 14. august, var det kick-off i forbindelse med at Re kommune har blitt realfagskommune. Fysiker og TV-personlighet Andreas Wahl ledet samlingen av 300 ansatte i skoler og barnhager i Re på Våle samfunnshus.
 

Publisert 11.08.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017 for grunnskole og videregående opplæring.
 

Publisert 09.08.2017

En del av valgkortene som er sendt ut ifbm. stortings- og sametingsvalget 2017 har feil adresse. Disse sendes i retur til kommunen. Har du ikke mottatt valgkort kan det ha kommet i retur til kommunen og kan da hentes i servicetorget.

Publisert 08.08.2017
20170808_090343.jpg

 I dag ble Revetal ungdomsskole offisielt overdratt fra Veideke til Re kommune.

Publisert 04.08.2017

Renoveringen etter vannlekkasjen i Skjeggestadåsen barnehage er utbedret, og barn og ansatte er nå tilbake i opprinnelige lokaler. Åpen barnehage er da igjen tilbake i sidebygningen på Revetal barnehage fra 16. august.

Publisert 01.08.2017

Høstprogrammet 2017 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

 
Publisert 01.07.2017

Det vil allikevel bli kjørt ut middagsmat til hjemmeboende i sommer. Dette besluttet rådmannen idag etter å ha blitt orientert om saken og omfanget av den. Middagsmat til de det gjelder vil igjen bli kjørt ut fra og med mandag 3. juli.
 

Publisert 30.06.2017

Miljørettet helsevern tar badevannsprøver denne sommeren i uke 24 og uke 27. Resultater fra prøvene i uke 24 finner du her.
 

Publisert 28.06.2017

Det ble gjennomført felles by-/ kommunestyremøte for Re og Tønsberg 20. juni 2017. I dette møtet ble blant annet politisk plattform for den nye kommunen vedtatt og medlemmer til fellesnemnda ble valgt.
 

Publisert 23.06.2017

Vi har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne ved hendelser knyttet til vann, avløp og vei. For å sikre at du får beskjed ved planlagt vedlikehold eller akutte hendelser, anbefaler vi at du sjekker hvilke opplysninger er registrert på deg.
 

Publisert 22.06.2017

Tirsdag 20. juni ble det gjennomført både felles kommune- og bystyremøte for Re og Tønsberg, samt et møte for kommunestyret i Re. Opptak fra møtene er nå tilgjengelig i vår streamingløsning.
 

Publisert 15.06.2017

I forbindelse med riving av det gamle skolebygget ved Revetal ungdomsskole, vil telefonsystemet der være nede fram til nytt skolebygg tas i bruk. I denne perioden settes telefonen automatisk over til kommunens sentralbord.

Publisert 23.05.2017

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober og dette skal markeres i Re. Tema for 2017 er "Noe å glede seg over" og DU kan bidra!
 

Publisert 02.05.2017
SMART Ungarn

En delegasjon fra Ungarn var 25. april i Re for å lære om SMART. De hadde gjennom Folkehelseinstituttet fått en kort orientering om SMART og ønsket å lære mer om hvordan Re kommune bruker dette i vårt arbeid.
 

Publisert 02.05.2017

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie- kriterier og ventelister for Re kommune er nå lagt ut til høring.

Høringsfrist: 08.05.2017
 

Publisert 26.04.2017

Opptak fra møtet i kommunestyret 25. april er nå tilgjengelig via vår streamingløsning.
 

Publisert 15.03.2017

Opptak fra møte i hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) 14.03.2017 er nå tilgjengelig i vår streamingløsning.
 

Publisert 08.03.2017
Sammenslåing.jpg

I går, 7. mars, var et historisk øyeblikk. Både kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg godkjente enstemmig det videre felles grunnlaget for kommunesammenslåing fra 2020.
 

Publisert 03.03.2017
Møte om landbrukspolitikk

I forbindelse med sammenslåingen av Re og Tønsberg ble det 1. mars gjennomført et åpent møte med tema: "Hva skal kjennetegne den nye kommunens landbrukspolitikk?". 
 

Publisert 23.02.2017

Vi innfører fra i morgen telefontid på avdelingene på Re helsehus. Telefontiden er alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og fra kl. 17.00 til kl. 19.00.
 

Publisert 22.02.2017

Takster som danner grunnlag for eiendomsskatt i Re kommune for 2017, blir lagt ut til offentlig gjennomsyn fredag 24. februar. Listene offentliggjøres i kommunens servicetorg og på våre hjemmesider, de vil være tilgjengelige i tre uker. Skattesedler sendes ut til den enkelte eiendomsbesitter i uke 9.
 

Publisert 22.02.2017

Økonomiplanen for 2017-2020 som ble vedtatt i desember hadde forutsatt et overskudd i 2016 på 12 mill. kr. Regnskapet for 2016 er nå avsluttet fra administrasjonens side og oversendt revisor. Regnskapet viser et mindreforbruk / overskudd på 26,3 mill. kr.
 

Publisert 21.02.2017

Vårprogrammet 2017 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Det blir som tidligere år mange kulturelle godbiter. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

Publisert 20.02.2017

Veireno har som kjent hatt oppdraget med avfallsinnsamling i Oslo, og i Vestfold, på oppdrag fra Vesar. Det meldes nå at Veireno sannsynligvis slås konkurs i den nærmeste fremtid. Dette vil imidlertid ikke påvirke avfallsinnsamlingen i Vestfold.
 

Publisert 14.02.2017

Denne uken gjennomføres årets første møter i hovedutvalgene og i formannskapet. Alle møtene er åpne for tilhørere, med mindre det behandles saker som innholder sensitiv informasjon.

Publisert 03.02.2017

Åpen barnehage vil fortsatt være stengt mandag 06.02, men fra og med onsdag 08.02.2017 vil vi igjen kunne tilby åpen barnehage. Tilbudet flyttes imidlertid til gymsalen i Fon barnehage. 
 

Publisert 31.01.2017

Det er fortsatt mye som er uavklart med Skjeggestadåsen barnehage og alternative lokaler, etter vannlekkasjen i helgen. Det kan imidlertid se ut til at det blir et langvarig avbrudd i driften på Skjeggestadåsen barnehage.
 

Publisert 30.01.2017

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Skal du måle radon i vinter, bør du altså bestille måleutstyr nå.
 

Publisert 28.01.2017

Det har vært en stor vannlekkasje i Skjeggestadåsen barnehage i natt. Det vil ikke være mulig med barnehagedrift der på en stund, barna vil derfor få tilbud i alternative lokaler inntil videre.
 

Publisert 05.01.2017

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Dette kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på kr. 1 990,- er nådd.
 

Publisert 04.01.2017

Mange vanlige spørsmål om skatt skal rettes til Skatteetaten. Eksempler på dette er spørsmål om skattekort, beregningsgrunnlag, skatteprosent, m.m. Kontakt Skatteetaten på tlf. 800 800 00.
 

Publisert 02.01.2017

Når jula nå er over, ønsker mange å kvitte seg med juletreet sitt. Det finnes ingen kommunal ordning for henting av juletrær i Re, men det finnes allikevel løsninger.
 

Publisert 23.12.2016

Arbeidsutvalget hadde møte 13.12.2016. Her kan du lese mer om hva de ble enige om i dette møtet.
 

Publisert 21.12.2016

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 å øke fakturagebyret til kr. 39,- fra og med 01.01.2017.
 

Publisert 14.12.2016
2016 12 13 Kranselag Trond Wifstad

I går, 13. desember, var det kranselag for bygging av nye Revetal ungdomsskole. Bygget forventes å være tett før jul, og i den forbindelse ble det feiret med kake og en sniktitt inn i det nye skolebygget.
 

Publisert 28.10.2016
Informasjon om hjerneslag

Helsedirektoratet har i dag lansert en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Målet er at flest mulig skal kjenne symptomene for hjerneslag og vite hvordan man skal reagere.
 

Publisert 26.10.2016

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. Eier / beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr og bekjempe hvis de dukker opp.
 

Publisert 17.10.2016

Kontrollutvalget avholder møte 19.10.2016 kl. 18.00 i lokalene til VIKS i Revetalgata 10. Innkalling  /saksliste finner du i dokumentet under.
 

Publisert 26.09.2016

Hedersutmerkelsen Ridder av Re er en tittel tilsvarende æresborger i byene rundt oss.
 

Publisert 26.09.2016
Votering i sak om kommunesammenslåing

Kommunestyret i Re fattet 21.09.2016 følgende vedtak i sak om kommunereformen - sammenslåing:
 

Publisert 26.09.2016

Kommunestyret i Re fattet 21.09.2016 følgende vedtak i sak om eventuell grensejustering mellom Holmestrand og Re:
 

Publisert 26.09.2016

I forbindelse med at Re skal gjennomføre en kommunesammenslåing ble det i kommunestyret 03.05.2016 vedtatt at det skulle gjennomføres en innbyggerundersøkelse om retningsvalg.