Nyheter
Publisert 20.09.2017

Ansettelsesutvalget, bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt i begge kommuner, innstiller enstemmig overfor Fellesnemnda at Egil Johansen ansettes som prosjektleder / rådmann i nye Tønsberg kommune. Som nr. 2 innstilles Arve Semb Christophersen.
 

Publisert 18.09.2017

Onsdag 27. september er det offisiell åpning av nye Revetal ungdomsskole for elever og foresatte. Dagen markeres med kulturelle innslag og omvisning. Torsdag 28. september åpnes skolen opp for alle som vil ha en omvisning i det nye bygget.
 

Publisert 15.09.2017

Fra 1. oktober 2017 etableres felles saksbehandling for Re og Tønsberg på følgende områder: plan, byggesak og kart/oppmåling. Tidligere avtale mellom Re og Holmestrand opphører fra samme dato.
 

Publisert 15.09.2017

Her finner du oppdatert offentlig søkerliste til stillingen som prosjektleder/rådmann for Nye Tønsberg.
 

Publisert 13.09.2017

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene – både dine egne og alle de som fører kloakk til renseanleggene. Fett og andre matrester er også med på å holde liv i rotter. Vi oppfordrer derfor alle til å vise fettvett!
 

Publisert 12.09.2017

Kulturskolen i Re har for øyeblikket noen få ledige plasser på drama/teater (eldste gruppe - fra 12 år og oppover), kirkeorgel og enkelte korpsinstrumenter (fortrinnsvis fløyte og messinginstrumenter).

Publisert 05.09.2017

I dag, 05.09.2017 er det satt opp ekstraordinært møte i DEN. Det er kun en sak som skal til politisk behandling i møtet: "Sak 085/17 17/9696 - Gbnr 92/9 - Skinneneveien 234 - Re - Dispensasjon fra krav til regulering - Bruksendring til behandlingsinstitusjon". Sakspapirene og lenke til livesending finner du her.
 

Publisert 22.08.2017

Vi har tatt imot ca. 60 nye flyktninger, bare det siste året, i Re kommune. De har kommet til vår kommune uten å kjenne noen, og ønsker å bli en del av lokalsamfunnet vårt. Til dette trenger vi din hjelp!
 

Publisert 15.08.2017

Velkommen til et nytt skoleår onsdag 16. august 2017. NB! Revetal ungdomsskole starter på den nye skolen torsdag 17. august.
 

Publisert 15.08.2017
Realfagskommune.jpg

I går, 14. august, var det kick-off i forbindelse med at Re kommune har blitt realfagskommune. Fysiker og TV-personlighet Andreas Wahl ledet samlingen av 300 ansatte i skoler og barnhager i Re på Våle samfunnshus.
 

Publisert 11.08.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017 for grunnskole og videregående opplæring.
 

Publisert 09.08.2017

En del av valgkortene som er sendt ut ifbm. stortings- og sametingsvalget 2017 har feil adresse. Disse sendes i retur til kommunen. Har du ikke mottatt valgkort kan det ha kommet i retur til kommunen og kan da hentes i servicetorget.

Publisert 08.08.2017
20170808_090343.jpg

 I dag ble Revetal ungdomsskole offisielt overdratt fra Veideke til Re kommune.

Publisert 04.08.2017

Renoveringen etter vannlekkasjen i Skjeggestadåsen barnehage er utbedret, og barn og ansatte er nå tilbake i opprinnelige lokaler. Åpen barnehage er da igjen tilbake i sidebygningen på Revetal barnehage fra 16. august.

Publisert 01.08.2017

Høstprogrammet 2017 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

 
Publisert 01.07.2017

Det vil allikevel bli kjørt ut middagsmat til hjemmeboende i sommer. Dette besluttet rådmannen idag etter å ha blitt orientert om saken og omfanget av den. Middagsmat til de det gjelder vil igjen bli kjørt ut fra og med mandag 3. juli.
 

Publisert 30.06.2017

Miljørettet helsevern tar badevannsprøver denne sommeren i uke 24 og uke 27. Resultater fra prøvene i uke 24 finner du her.
 

Publisert 28.06.2017

Det ble gjennomført felles by-/ kommunestyremøte for Re og Tønsberg 20. juni 2017. I dette møtet ble blant annet politisk plattform for den nye kommunen vedtatt og medlemmer til fellesnemnda ble valgt.
 

Publisert 23.06.2017

Vi har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne ved hendelser knyttet til vann, avløp og vei. For å sikre at du får beskjed ved planlagt vedlikehold eller akutte hendelser, anbefaler vi at du sjekker hvilke opplysninger er registrert på deg.
 

Publisert 22.06.2017

Tirsdag 20. juni ble det gjennomført både felles kommune- og bystyremøte for Re og Tønsberg, samt et møte for kommunestyret i Re. Opptak fra møtene er nå tilgjengelig i vår streamingløsning.
 

Publisert 15.06.2017

I forbindelse med riving av det gamle skolebygget ved Revetal ungdomsskole, vil telefonsystemet der være nede fram til nytt skolebygg tas i bruk. I denne perioden settes telefonen automatisk over til kommunens sentralbord.

Publisert 23.05.2017

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober og dette skal markeres i Re. Tema for 2017 er "Noe å glede seg over" og DU kan bidra!
 

Publisert 11.05.2017

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 av tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Publisert 02.05.2017
SMART Ungarn

En delegasjon fra Ungarn var 25. april i Re for å lære om SMART. De hadde gjennom Folkehelseinstituttet fått en kort orientering om SMART og ønsket å lære mer om hvordan Re kommune bruker dette i vårt arbeid.
 

Publisert 02.05.2017

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie- kriterier og ventelister for Re kommune er nå lagt ut til høring.

Høringsfrist: 08.05.2017
 

Publisert 26.04.2017

Opptak fra møtet i kommunestyret 25. april er nå tilgjengelig via vår streamingløsning.
 

Publisert 15.03.2017

Opptak fra møte i hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) 14.03.2017 er nå tilgjengelig i vår streamingløsning.
 

Publisert 08.03.2017
Sammenslåing.jpg

I går, 7. mars, var et historisk øyeblikk. Både kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg godkjente enstemmig det videre felles grunnlaget for kommunesammenslåing fra 2020.
 

Publisert 03.03.2017
Møte om landbrukspolitikk

I forbindelse med sammenslåingen av Re og Tønsberg ble det 1. mars gjennomført et åpent møte med tema: "Hva skal kjennetegne den nye kommunens landbrukspolitikk?". 
 

Publisert 23.02.2017

Vi innfører fra i morgen telefontid på avdelingene på Re helsehus. Telefontiden er alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og fra kl. 17.00 til kl. 19.00.
 

Publisert 22.02.2017

Takster som danner grunnlag for eiendomsskatt i Re kommune for 2017, blir lagt ut til offentlig gjennomsyn fredag 24. februar. Listene offentliggjøres i kommunens servicetorg og på våre hjemmesider, de vil være tilgjengelige i tre uker. Skattesedler sendes ut til den enkelte eiendomsbesitter i uke 9.
 

Publisert 22.02.2017

Økonomiplanen for 2017-2020 som ble vedtatt i desember hadde forutsatt et overskudd i 2016 på 12 mill. kr. Regnskapet for 2016 er nå avsluttet fra administrasjonens side og oversendt revisor. Regnskapet viser et mindreforbruk / overskudd på 26,3 mill. kr.
 

Publisert 21.02.2017

Vårprogrammet 2017 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Det blir som tidligere år mange kulturelle godbiter. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

Publisert 20.02.2017

Veireno har som kjent hatt oppdraget med avfallsinnsamling i Oslo, og i Vestfold, på oppdrag fra Vesar. Det meldes nå at Veireno sannsynligvis slås konkurs i den nærmeste fremtid. Dette vil imidlertid ikke påvirke avfallsinnsamlingen i Vestfold.
 

Publisert 14.02.2017

Denne uken gjennomføres årets første møter i hovedutvalgene og i formannskapet. Alle møtene er åpne for tilhørere, med mindre det behandles saker som innholder sensitiv informasjon.

Publisert 03.02.2017

Åpen barnehage vil fortsatt være stengt mandag 06.02, men fra og med onsdag 08.02.2017 vil vi igjen kunne tilby åpen barnehage. Tilbudet flyttes imidlertid til gymsalen i Fon barnehage. 
 

Publisert 31.01.2017

Det er fortsatt mye som er uavklart med Skjeggestadåsen barnehage og alternative lokaler, etter vannlekkasjen i helgen. Det kan imidlertid se ut til at det blir et langvarig avbrudd i driften på Skjeggestadåsen barnehage.
 

Publisert 30.01.2017

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Skal du måle radon i vinter, bør du altså bestille måleutstyr nå.
 

Publisert 28.01.2017

Det har vært en stor vannlekkasje i Skjeggestadåsen barnehage i natt. Det vil ikke være mulig med barnehagedrift der på en stund, barna vil derfor få tilbud i alternative lokaler inntil videre.
 

Publisert 05.01.2017

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Dette kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på kr. 1 990,- er nådd.
 

Publisert 04.01.2017

Mange vanlige spørsmål om skatt skal rettes til Skatteetaten. Eksempler på dette er spørsmål om skattekort, beregningsgrunnlag, skatteprosent, m.m. Kontakt Skatteetaten på tlf. 800 800 00.
 

Publisert 02.01.2017

Når jula nå er over, ønsker mange å kvitte seg med juletreet sitt. Det finnes ingen kommunal ordning for henting av juletrær i Re, men det finnes allikevel løsninger.
 

Publisert 23.12.2016

Arbeidsutvalget hadde møte 13.12.2016. Her kan du lese mer om hva de ble enige om i dette møtet.
 

Publisert 21.12.2016

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 å øke fakturagebyret til kr. 39,- fra og med 01.01.2017.
 

Publisert 14.12.2016
2016 12 13 Kranselag Trond Wifstad

I går, 13. desember, var det kranselag for bygging av nye Revetal ungdomsskole. Bygget forventes å være tett før jul, og i den forbindelse ble det feiret med kake og en sniktitt inn i det nye skolebygget.
 

Publisert 28.10.2016
Informasjon om hjerneslag

Helsedirektoratet har i dag lansert en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Målet er at flest mulig skal kjenne symptomene for hjerneslag og vite hvordan man skal reagere.
 

Publisert 26.10.2016

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. Eier / beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr og bekjempe hvis de dukker opp.
 

Publisert 17.10.2016

Kontrollutvalget avholder møte 19.10.2016 kl. 18.00 i lokalene til VIKS i Revetalgata 10. Innkalling  /saksliste finner du i dokumentet under.
 

Publisert 26.09.2016

Hedersutmerkelsen Ridder av Re er en tittel tilsvarende æresborger i byene rundt oss.
 

Publisert 26.09.2016
Votering i sak om kommunesammenslåing

Kommunestyret i Re fattet 21.09.2016 følgende vedtak i sak om kommunereformen - sammenslåing:
 

Publisert 26.09.2016

Kommunestyret i Re fattet 21.09.2016 følgende vedtak i sak om eventuell grensejustering mellom Holmestrand og Re:
 

Publisert 26.09.2016

I forbindelse med at Re skal gjennomføre en kommunesammenslåing ble det i kommunestyret 03.05.2016 vedtatt at det skulle gjennomføres en innbyggerundersøkelse om retningsvalg.