Re Middelalderdager 2018

Etter å ha lagt det første tiåret bak oss må vi kunne si at Re Middelalderdager nå går inn i en ny epoke. Vi står på terskelen til å danne en ny kommune. Middelalderkommunene Re og Tønsberg skal i fellesskap gi seg i kast med et ganske så hårete mål, nemlig å bli «landets ledende middelalderkommune».
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 01.02.2018

Logo 2018 - Klikk for stort bilde

Ja, slik står det faktisk i den vedtatte politiske plattformen for sammenslåingen. Det burde vi ha gode muligheter til å lykkes med. De to kommunene har begge sine godt innarbeidede middelalderarrangementer, Tønsberg om sommeren, Re på vinterstid. Allerede nå hjelper vi hverandre på ulikt vis, både praktisk og på det idéskapende plan. Symbolikken skal etter hvert også komme på plass. Komiteen som skal lage forslag til nytt kommunevåpen har fått beskjed om å huske på våre felles historiske røtter.

Middelalderdagene hadde ikke latt seg gjennomføre uten en betydelig grad av frivillig innsats fra enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger. Vi takker hjerteligst for at dere stiller opp også i år. Innsatsen deres har gitt Re en merkevare som skaper en identitets- og stolthetsfølelse, ikke minst for de som vokser opp i kommunen vår. Mange hadde nok ønsket de var i samme situasjon.

Håper du får trivelige og minnerike middelalderdager i Re.


Program for Re Middelalderdager 2018