Nyheter
Publisert 13.11.2019
Egil Johansen og Kristian Jahren Øvretveit

Nye Tønsberg kommune oppfordrer innbyggere, næringsliv, foreninger og andre til å svare på en spørreundersøkelse om kommunens kommunikasjonsarbeid.

Publisert 12.11.2019

Ordfører inviterer til åpen høring på rådhuset i Tønsberg mandag 18. november klokken 17.00. Her kan lag, organisasjoner og foreninger legge frem sine synspunkter på budsjettforslaget til politikerne i økonomiplanutvalget (tverrpolitisk drøftingsorgan for budsjett / økonomiplan).
 

Publisert 08.11.2019

Kommunene Re og Tønsberg slås sammen fra 01.01.2020. Navnet på ny kommune er Tønsberg kommune og nytt kommunenummer er 3803. Avtaler og kontrakter videreføres med nye Tønsberg kommune som kontraktspartner.  

Publisert 08.11.2019

Fra 24. september vil alle skatte- og avgiftsbrev fra Skatteoppkreveren bli sendt til Altinn. Det blir sendt varsel på e-post og/eller SMS når et nytt skatte- og avgiftsbrev er tilgjengelig i Altinn. For å sikre riktig varsling, er det viktig at den enkeltes kontaktinformasjon er korrekt til enhver tid.

Publisert 08.11.2019

Fra og med 01.01.2020 går Re kommune over til et nytt barnehageprogram. For de  som har en søknad om barnehageplass i dagens program, betyr det at det må legges inn en ny søknad etter denne dato. Dette gjelder både de som ønsker plass våren 2020 og ved neste barnehageår (01.08.2020).

Publisert 07.11.2019

På grunn av overgang til ny kommune vil arkivsystem og saksbehandlingsprogram være nede i perioden 13.12.2019 til 01.01.2020. Det medfører at det  vil være produksjonsstopp i saksbehandlingen av  bl.a. byggesaker, seksjoneringssaker, konsesjonssaker og  egenerklæringer i denne perioden. 

Det vil heller ikke være mulig å legge inn opplysninger i matrikkelen i samme tidsrom. Grunnboken vil være stengt fra 27.12.2019.

Publisert 06.11.2019

Torsdag 7. november er det klart for møte i kommunestyret for nye Tønsberg.  Ordførerkjede, godtgjørelser og valg av blant annet ungdomsråd er saker på agendaen. 

Publisert 16.10.2019

Fra 1. januar 2020 blir Re og Tønsberg slått sammen til en kommune. Fra 1. januar 2020 får nye Tønsberg kommune ny bankkonto og alle kunder får nytt kundenummer. Alle eksisterende avtalegiro- og efakturaavtaler overføres automatisk. De som har slike avtaler trenger derfor ikke å foreta seg noe.
 

Publisert 16.10.2019

Alle som har installert vannmåler må lese av målerstanden på vannmåleren og sende inn avlesingen, for at vi skal kunne beregne ditt årsgebyr for vann og avløp. Vannmålerskjema til de med vannmåler er sendt ut 15.10.2019 og har frist 01.11.2019 for avlesning.
 

Publisert 15.10.2019
Spelet

Ansatte og politikere i Re og Tønsberg kommuner inviterer til en ellevill forestilling om kommunesammenslåingen, når «Spelet om Tønsberg og Re» spilles på Oseberg kulturhus 25. – 27. oktober.
 

Publisert 15.10.2019

Har du forslag til kandidater til kulturprisen? Kulturprisen kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har eller har hatt tilknytning til kulturlivet i Re.
 

Publisert 10.10.2019
Kommunestyret 2019-2023

Onsdag 9. oktober var det nye kommunestyret samlet for første gang. Anne Rygh Pedersen (Ap) ble valgt som ordfører, og Steinar Solum (Sp) som varaordfører. Det ble også valgt medlemmer til formannskap og diverse utvalg.
 

Publisert 09.10.2019

I kveld onsdag 9. oktober fra kl. 22.00 til kl. 06.00 i morgen tidlig vil det kommunale vannledningsnettet på Krakken og Hvitsten være avstengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Hvis vannet er misfarget, så lar du det renne til det blir klart.
Husk å tappe opp vann.

Publisert 08.10.2019

Onsdag 9. oktober er det klart for det første møtet i kommunestyret for den nye kommunen! I møtet skal ny ordfører formelt velges, og det skal velges ledere og medlemmer til formannskapet, de ulike hovedutvalgene, samt andre nemnder og utvalg.
 

Publisert 30.09.2019

Feilen er utbedret. Det er tatt vannprøver ved vannverket, og analyseresultatet viser ingen tegn til forurensing. Vannet kan derfor benyttes som normalt igjen.

Publisert 10.09.2019
Valg

Tønsberg kommune står fortsatt i kø på skannesentralen i Horten for å få gjennomført endelig telling av kommune- og fylkestingsvalget. Sentralen i Horten behandler og skanner alle stemmer fra Vestfold-kommunene, og dette har tatt lengere tid enn forventet.
 

Publisert 09.09.2019

Kommunen har vedtatt en handlingsplan for opprydding i spredt avløp i Re. I årene framover vil det bli sendt ut varsel og pålegg til  berørte husstander om at de må få på plass en godkjent avløpsløsning for sine bygninger. Dette vil skje områdevis i Re, og du vil få informasjon når det nærmer seg ditt område.
 

Publisert 09.08.2019

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Noen steder er valglokalene også åpne søndag 8. september.
 

Publisert 11.07.2019

Manntallet legges ut for offentlig ettersyn så snart som mulig etter 30. juni 2019. Manntallet kan kun legges ut i papairformat. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Publisert 26.06.2019

På grunn av sommerferieavvikling vil legekontorene i Re ha redusert bemanning i juli og august. I denne perioden vil øyeblikkelig hjelp bli prioritert. Vi anbefaler at fornyelse av e-resepter gjøres i god tid før din fastlege tar ferie.
 

Publisert 13.06.2019
Vann

På bakgrunn av det tragiske smitteutbruddet i Askøy kommune, etter funn av Campylobacter-bakterier i drikkevannet, har du kanskje noen spørsmål rundt kommunens drikkevann samt våre rutiner for prøvetaking? Her har vi samlet opp noen hovedpunkter knyttet til vannkvalitet i Re kommune.
 

Publisert 28.05.2019

Valgstyret for nye Tønsberg kommune godkjente 11 valglister til høstens kommunestyrevalg i sitt møte 23. mai. Fristen for å klage på vedtak om godkjente og forkastede valglister er 3. juni.
 

Publisert 03.05.2019

Statens vegvesen melder at det skal utføres frese- og asfaltarbeid på FV35 (Bispeveien) - strekningen Revetal til Svinevoll. Arbeidene vil gjennomføres i ukene 19-21. Arbeidene gjennomføres fra kl. 19.00 til kl. 06.00. Det vil ikke foregå arbeid i helgene. Arbeidene vil medføre noe støy og noe redusert fremkommelighet.

Publisert 12.04.2019
Valglogo

Dersom ditt navn står oppført på en av valglistene til høstens kommunevalg i nye Tønsberg kommune, kan du kreve deg fritatt fra å stå på listen. Fristen for å kreve fritak er mandag 29. april.
 

Publisert 08.04.2019
Trygg i Re - kollisjon

Lørdag 27. april kl. 12.00 - 14.00 inviterer Re kommune alle barn unge og voksne til sikkerhetsdag på Revetal!
 

Publisert 29.03.2019

I forbindelse med opprydding i spredt avløp er det mange som er ønsker å ruste opp eller bygge nytt privat avløpsanlegg. Vi minner om at du da må søke om tillatelse både etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriften. Søknad etter begge regelverk skal sendes til byggesaksavdelingen i Tønsberg.
 

Publisert 14.03.2019

Fysioterapitjenesten i Re ønsker frivillige til å lede "Sterk og stødig" - treningsgrupper for seniorer. Du vil få grundig opplæring i hvordan timene skal gjennomføres, samt veiledning underveis.
 

Publisert 20.02.2019
Trafikksikker kommune

Fredag 15. februar ble Re og Tønsberg sertifisert som trafikksikre kommuner. En trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. 
 

Publisert 19.02.2019

Hvor ofte fører bakterier, virus og parasitter i drikkevannet til magesyke? Folkehelseinstituttet inviterer nå 56 000 personer over hele landet til å delta i en ny undersøkelse. Også innbyggere i Re kommune er invitert.
 

Publisert 15.02.2019

Mattilsynet har følgende beskjed når det gjelder foring av rådyr: Det er i utgangspunktet forbudt å fôre rådyr på grunn av fare for CWD (skrantesjuke). For at dette skal gjøres lovlig, må du søke Mattilsynet i Vestfold om tillatelse.
 

Publisert 08.02.2019

Vi søker etter innbyggere fra Re og Tønsberg kommune, som har lyst til å delta under visjonskonferansen 27. mars 2019 kl. 17.00 - 21.00 i Tønsberg.
 

Publisert 07.02.2019

Re kommune tar trafikksikkerhet på alvor. Å oppfordre til, og legge til rette for at også frivillige lag og foreninger kan gi trafikksikkerhet størst mulig oppmerksomhet, er en viktig del av dette arbeidet.
 

Publisert 06.02.2019
Lysborg

Her finner du praktisk informasjon om Re Middelalderdager 2019. Mer informasjon om de forskjellige aktivitetene finner du i programmet.

Publisert 07.01.2019
DKSS

Vårprogrammet for den kulturelle spaserstokken 2019 er nå klart. Klikk på lenken under for å åpne programmet.
 

Publisert 14.12.2018

I 2018 har det vært gjennomført 3 dialogmøter mellom næringslivet og politikere/administrasjon i Re og Tønsberg kommuner. Temaene har vært mange og dialogen viktig. Dialogen fortsetter i 2019, da er det satt opp 4 møter.
 

Publisert 13.12.2018

Alle som har installert vannmåler må lese av målerstanden på vannmåleren og sende inn avlesingen, for at vi skal kunne beregne ditt årsgebyr for vann og avløp.
 

Publisert 26.11.2018

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.
 

Publisert 19.11.2018
Innbyggerdialog - gruppebilde

Med vår nye app kan du få nyheter og varslinger om det du er interessert i fra kommunen, velge selvbetjening og hente ut skjemaer og lignende, eller melde fra om feil og hendelser til kommunen. Alt dette direkte fra mobilen eller nettbrettet.
 

Publisert 12.11.2018

Ønsker du å søke barnehageplass fra august 2019, må du søke mellom 1. og 31. januar 2019. De som allerede står på venteliste må enten oppdatere søknaden innen 31.12.2018 eller søke på nytt.
 

Publisert 09.11.2018

Onsdag 7. november presenterte rådmannen sitt forslag til budsjett for 2019. Budsjettet behandles i kommunestyret 11. desember.

Publisert 24.10.2018
Bilde av ordfører som vaksineres (Foto Re kommune).jpg

Årets influensasesong nærmer seg. Re kommune tilbyr gratis vaksine til sitt helsepersonell og ansatte i barnehagene. Kommuneoverlegen har også oppfordret ledelsen i kommunen til å ta vaksinen. Resultatet er at ordfører, rådmann, kommunalsjefer og personalavdelingen i kommunen nå har latt seg vaksinere.
 

Publisert 03.10.2018

Alle vannprøver fra Krakken viser nå godkjente resultater og vannet er trygt å drikke. Det er derfor heller ikke behov for koking av vannet. Vi beklager ulempene dette har medført for alle berørte.

Publisert 24.09.2018

Resultater fra prøver fra drikkevannet ved Krakken vannverk viser at det fortsatt er tegn til forrurensing i vannet. Vannet må derfor kokes i minimum tre minutter før det kan drikkes eller brukes til matlaging. Vannet kan benyttes til annen bruk. Vi gir varsel via telefon / SMS når koking kan opphøre. Vanntank med rent drikkevann er satt ut ved barnehagen.

Publisert 18.09.2018

Kurset inneholder grunnleggende informasjon om skatt, merverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til regnskap. Det passer derfor også for dere som går med tanker om å starte, men som ennå ikke har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.
 

Publisert 14.09.2018
Revetalhallen - inngangspartiet

Revetalhallen sto ferdig til skolestart i august. Den er tatt i bruk av både skolen og idretten. Vi ønsker å markere den offisielle åpningen med en samling i hallen for innbyggere i Re, torsdag 27.09. kl. 18.00.
 

Publisert 11.09.2018

Opptak fra møtet i kommunestyret 11.09.2018 er nå tilgjengelig i vår streamingløsning. Protokoll fra møtet vil som regel være klar 1-3 virkedager etter møtet.
 

Publisert 11.09.2018

25. oktober arrangeres SMART-festivalen. SMART-festivalen er tenkt som et samlingssted hvor vi involverer barn, unge, foreldre, og ulike fagfolk, fag- og forskningsmiljøer, frivillige organisasjoner, og andre med interesse for barn og unges psykiske helse.
 

Publisert 11.09.2018

Har du behov for eller ønsker å bedre din evne til å mestre stor belastning knyttet til sykemelding, attføring, arbeidssituasjon eller privatliv? Da kan du melde deg på et kurs i mestring av belastning i regi av Frisklivssentralen i Re kommune. Kurset starter opp 11.10.2018 på Re helsehus.
 

Publisert 30.08.2018

Svømmehallen / folkebadet har vært stengt i omtrent ett år, på grunn av rehabiliteringsarbeider. Den nyoppussede svømmehallen åpner opp igjen i uke 41.
 

Publisert 24.08.2018

Noen beboere i Linnestadområde har hatt direkte utlegg som følge av evakueringen i mai. Har du hatt slike utlegg (f.eks. parkering), som ikke dekkes av ditt forsikringselskap, kan du sende en oversikt over utleggene til Re kommune. Frist for innsending er 1. september.
 

Publisert 20.08.2018

Bane NOR er i gang med de forberedende arbeidene til bygging av nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker. Mandag 20. august startet ryddingen av skog. 
 

Publisert 17.08.2018

Nedbøren etter tørkeperioden denne sommeren har redusert skogbrannfaren. Skogbrannindeksen til yr er redusert til null eller er innenfor grønt område for hele Vestfold fylke. Det er også meldt om mer nedbør i dagene fremover, selv om det ikke er i store mengder. Samtidig ser Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) at det er lokale variasjoner.
 

Publisert 15.08.2018

Fra 25. juni 2018 innfører Skatteetaten obligatorisk timebestilling ved alle skattekontor. Det betyr at publikum må forhåndsbestille tid hos Skatteetaten for å få personlig veiledning i skranke. Time kan bestilles online (skatteetaten.no), via telefon (800 800 00) eller ved å henvende seg personlig til publikumsveiledningen.
 

Publisert 09.08.2018

Mandag 20. august er skolestart for alle grunnskolene i Re. I oversikten nedenfor finner du oppmøtetidspunkt ved de forskjellige skolene.
 

Publisert 09.08.2018
Oversiktsbilde Revetalhallen og Revetal ungdomsskole

Tirsdag 7. august var det offisiell overtakelse av Revetalhallen. Overtakelsesprotokollen ble underskrevet av ordfører Thorvald Hillestad og det ble avholdt en kort omvising i hallen.

Publisert 27.06.2018

Re og Tønsberg blir en kommune i 2020. Sammenslåingsprosessen har egen nettportal.

Publisert 25.06.2018

Føler du deg ustø og ønsker å bli sterkere og stødigere?

Høsten 2018 starter Re kommune med Sterk og Stødig treningsgruppe for seniorer (65+).

Treningen har fokus på styrke og balanse.

Publisert 22.06.2018
VIB Sankthansbål.jpg

Nedbøren etter tropevarmen i mai har normalisert brannfaren. Vestfold interkommunale brannvesens vurdering er at dersom man er påpasselig og tar hensyn til vær og vind, kan det tennes sankthansbål 23. juni på steder der det åpenbart ikke kan starte en brann. 
 

Publisert 19.06.2018

De siste ukene er det observert omreisende steinleggere som utfører arbeid og tilbyr tjenester i flere steder i Vestfold, samt Buskerud. Nå advarer A-krimsenteret mot å kjøpe tjenester av omreisende håndverkere.
 

Publisert 15.06.2018

Brannfaren utendørs er som plenen din, svært varierende. Fra grønt til brunsvidd. Lokalt kan det ha kommet så mye nedbør at brannfaren er redusert  og andre steder er det fortsatt knusktørt. Det er meldt betydelig med nedbør i Vestfold søndag. Fram til så skjer varierer skogbrannindeksen fra YR fra meget høy fare til liten fare.
 

Publisert 06.06.2018
Bålforbud

Nå er det veldig tørt i skog og mark og skogbrannfaren er stor! Vestfold interkommunale brannvesen oppfordrer derfor alle til å følge bålforbudet og generelt tenke brannsikkerhet ved all aktivitet i og i nærheten av skog og mark.
 

Publisert 30.05.2018

Vi har mottatt følgende vurderinger fra Mattilsynet om bruk av vann og fôr etter brannen på Linnestad: Elvevannet kan benyttes som vanlig til vanning og som drikkevann til husdyr. Fôr fra områder med tydelig, synlig nedfall kan ikke benyttes. Forøvrig kan fôr og beiter benyttes som vanlig. Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00 hvis det er tvil eller behov for ytterligere informasjon.
 

Publisert 29.05.2018

Politiet har nå opphevet evakueringen av beboere og næringsdrivende på Linnestad-området. Det er helsefaglig råd fra kommunelegen i Re, og brannfaglige råd fra brannvesenet som danner grunnlaget for politiets beslutning om at de mer enn 100 beboerne på Linnestad kan flytte tilbake til sine hjem. Det planlagte møtet med beboerne klokken 17.00 på Re Helsehus opprettholdes.
 

Publisert 29.05.2018

Det vil fortsatt gå noe tid før brannvesenet får tatt ut massene fra industribygget på Linnestad i Re kommune. Evakueringen opprettholdes derfor inntil videre. De som er evakuert inviteres til nytt informasjonsmøte kl. 17.00 på Re helsehus.

Publisert 29.05.2018

Politiet har besluttet å opprettholde evakuering av beboere og virksomheter på Linnestad. Evakuerte som ikke har annet sted å oppholde seg i dag, bes om å oppsøke Re helsehus (Revetalgata 52). Det blir nytt informasjonsmøte for de evakuerte i Re helsehus i dag kl. 13.00.
 

Publisert 29.05.2018

Status kl. 07.30 er som følger: Evakueringen opprettholdes for de som allerede er evakuert. Ingen nye evakueringer er iverksatt. Linnestad barnehage vil også være stengt idag, tirsdag 29.05.2018. Det gis et tilbud for disse barna i Revetal barnehage. Skjeggestadåsen barnehage er åpen som vanlig tirsdag 29.05.2018, men det vil være en beredskap for evakuering av barnehagen hvis situasjonen skulle endre seg.
 

Publisert 28.05.2018

 Ut fra en helhetsvurdering, der publikums sikkerhet settes i høysetet, opprettholder politiet evakueringen av beboerne i nærheten av resirkuleringsanlegget til Revac i Re kommune.

Publisert 28.05.2018

Siden evakueringen av boligfeltet på Linnestad opprettholdes vil Linnestad barnehage også være stengt tirsdag 29.05.2018. Det gis et tilbud for barna i Revetal barnehage. Alle foresatte er kontaktet av ledelsen i barnehagen direkte.

Kriseledelsen har valgt å la Skjeggestadåsen barnehage være åpen som vanlig tirsdag 29.05.2018. Dette fordi det ikke er planlagt evakuering av Skjeggestadåsen boligfelt. Det vil imidlertid være en beredskap for evakuering av barnehagen hvis situasjonen skulle endre seg.

 

Publisert 28.05.2018

For husholdninger med egen vannforsyning (brønnvann) er sikkerheten vesentlig forbedret siden 2014. Det er gjort tiltak på Revac som skal hindre at avrenning av slukkevannet kommer på avveie. Vi vil likevel ta prøver av brønner som ligger nærmest Revac for å overvåke situasjonen. De som har vann fra offentlig ledningsnett blir ikke berørt av brannen.

Publisert 28.05.2018

Re kommune gjennomfører sammen med politiet et informasjonsmøte for de evakuerte klokken 17.30 mandag ettermiddag på Quality hotel Tønsberg (Oseberg), Ollebukta 3, Tønsberg.
 

Publisert 28.05.2018

Vi sender ut telefonvarsler fortløpende med informasjon til innbyggere i berørte områder. Får du ikke telefonvarsel kan du på våre nettsider sjekke opplysningene vi har om deg og eventuelt endre disse om de ikke er korrekte.
 

Publisert 28.05.2018

Politiet har kommet med følgende oppdatering mandag 28.05.2018 kl. 06.38. Politiet i samråd brannvesenet valgte i løpet av natten å evakuere områder langs Bjuneveien og Linnestad i nærheten av Revac AS i Re kommune. Skjeggestadåsen barnehage og Linnestad barnehage er stengt i dag, mandag 28.05.2018.
 

Publisert 28.05.2018

Vi venter en statusoppdatering fra politiet om kort tid og vil da komme med mer informasjon på nettsider og Facebook. Fram til kommunens sentralbord åpner kl. 08.00 kan telefonnummer 33 06 15 05 benyttes.

Publisert 27.05.2018

Politiet melder søndag kl. 20.30 om følgende: Flammene er pr. nå (kl 20.30) slått ned og det er stort sett vanndamp som nå slippes ut. Situasjonen vurderes løpende av politiet og ved en ny vurdering om evakuering vil politiet evt. gå fra dør til dør.

Publisert 27.05.2018

Politiet sendte kl. 17.15 ut følgende statusrapport vedrørende brannen på Linnestad:

Brannen i avfallshåndteringsanlegget til Revac AS i Re kommune er fortsatt ikke over, og erfaring fra sist brann i anlegget i 2014 tilsier at det kan ta lang tid før brannvesenet kan fastslå at brannen er slukket. Røyken fra brannen er uforutsigbar, og vindretningen har dreid flere ganger i løpet av formiddagen. Det er også vanskelig å forutsi om brannen kan blusse opp igjen.
 

Publisert 27.05.2018

 Det er oppdaget brannlukt fra vann i Bjunebekken og bruk av vann til jordbruksvanning kan ikke anbefales.

Publisert 27.05.2018

Det ble først varslet om evakuering av beboere på Linnestad, politiet har nå avblåst evakuering av området.
 

Publisert 27.05.2018

Vi fikk kl. 08.34 melding om en større brann på Revac på Linnestad næringsområde, der røyken kan være giftig. De som merker røyken bes om å lukke dører og vinduer.
 

Publisert 08.05.2018

Programmet for 17. mai i Re er klart. Det er som vanlig mange arrangementer rundt om i bygda, blant annet på Revetal, Ramnes skole, Røråstoppen skole, Våle samfunnshus, Undrumsdal, Fon og Re helsehus. Hele programmet finner du her, du kan også få det i servicetorget i kommunehuset.
 

Publisert 04.05.2018

Kommunestyret vedtok 24. april "Forskrift om bruk av offentlig areal til handel utenom fast utsalgssted". I denne står det blant annet at salg av heliumballonger er forbudt på offentlig grunn på 17. mai.
 

Publisert 03.05.2018

Nå er vi klare med «Livsglede-prosjekt 2018» på Re helsehus. Det starter med brask og bram i morgen, fredag 4. mai, kl. 12.00 i seniorsenteret. Da er Tone Krohn og Gro klare med programmet «Sanger og klanger fra bestemors barndom». Deretter går det slag i slag i hele mai.
 

Publisert 30.04.2018
Avsperring av friområdet

NOAH skal gjennomføre nødvendig fjellrensk syd i sydbruddet på Langøya i en periode framover. NOAH vil i den forbindelse sperre av en mindre del av friområdet i syd for å ivareta tilkomst og sikkerhet til utførende personell.
 

Publisert 03.04.2018

Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.
 

Publisert 21.03.2018

Alle kvinner født 1991 og senere får tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram.

Publisert 19.03.2018

VKT har nå kommet frem til en løsning for elevene ved Revetal ungdomsskole – til Linnestad øst / nord. Elevene ved ungdomsskolen må reise med SK1521, som forlenges slik at elevene kan gå av bussen på Linnestad nord på østsiden av Fv. 35 (se tabell nedenfor).
 

Publisert 16.03.2018
Linnestad med forklaring

Elever bosatt øst for Bispeveien på Linnestad og Kløv må inntil videre da gå av- og på skolebussene på den ordinære holdeplassen på Bispeveien nord for Linnestad (se kart). Herfra er det gang-/sykkelsti sydover til elevenes bosted.
 

Publisert 16.03.2018

Gangbroen over Bispeveien (Fv. 35) ved Linnestad stenges inntil videre. Bakgrunnen for dette er trafikkuhellet her onsdag 14. mars. Vi jobber med å løse utfordringer dette skaper med tanke på skoleskyss og er blant annet i dialog med VKT om saken.

Publisert 05.03.2018

Skattelistene viser hvor mye hver enkelt eiendomseier skal betale i eiendomsskatt inneværende år. Skattelistene er tilgjengelig for gjennomsyn i tre uker, fra og med fredag 23.02.2018 til og med fredag 16.03.2017.

Publisert 02.03.2018
Bilde av ny legevakt

Legevakten flytter til nye lokaler i Kjelleparken og åpner 5. mars kl. 16.00. Ny adresse er Kjellengveien 2 B, 3125 Tønsberg. Husk at det i de fleste tilfeller er best at du ringer på forhånd for å få en vurdering av situasjonen og tilbud om relevant hjelp. Telefonnummeret vil fortsatt være 116117.
 

Publisert 01.03.2018

Tønsberg Voksenopplæring og flyktningetjenesten i Re og Tønsberg blir en virksomhet fra 1. mars 2018. 
 

Publisert 19.02.2018

På bakgrunn av de store snømengdene innføres ekstraordinær båndtvang for hunder i Re kommune fra og med 13.02.2018 og frem til ordinær båndtvangstid 01.04.2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade vilt.
 

Publisert 16.02.2018

I forbindelse med at strømmen ble slått på igjen på Revetal, oppstod en feil ved høydebassenget. Det innebærer at vannavbruddet vil bli noe lenger enn planlagt. De som antas å bli berørt av dette vil bli fortløpende oppdatert pr. telefon / SMS.
 

Publisert 16.02.2018

Skagerak Nett gjennomfører nå en planlagt strømstans på Revetal. Dette har også rammet høydebassenget / pumpestasjonen og en del i boligfeltene på Revetal vil derfor også miste vannet. Strømmen (og dermed også vannet) skal etter planen være tilbake ca. kl. 12.00.
 

Publisert 14.02.2018

Årets første kommunestyremøte ble avholdt i går, 13. februar. Opptak fra møtet er nå tilgjengelig i vår streamingløsning. Protokoll fra møtet vil som regel være klar 1-3 virkedager etter møtet.
 

Publisert 05.02.2018
Rassikring Ramnes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Re kommune har i vinter jobbet med rassikring av Ramnes for å forhindre et framtidig kvikkleireskred. Arbeidene er nesten ferdig, og nå blir det en pause i anleggsarbeidene før pussen tas til våren.
 

Publisert 25.01.2018
Martine Gran

Ansettelsesutvalgene for tre utlyste stillingene i prosjektorganisasjonen for nye Tønsberg hadde møte onsdag 24. januar. Her kan du lese hvem som har blitt ansatt i de tre stillingene.

 

Publisert 16.01.2018

Mange syns det er vanskelig å lese tunge budsjettdokumenter. Derfor har vi valgt å lage en kort film der vi presenterer de viktigste elementene i budsjettet.
 

Publisert 12.01.2018

Det er mange som vil ut på ski nå, og vi minner derfor om at det IKKE er tillatt å parkere langs veien i Tinghaugveien eller i Prestegårdsveien. Dette er til hinder både for utrykningskjøretøy og for brøyting/strøing. Nedenfor finner du kart over hvor det er mulig å parkere, alle disse plassene er nært til Re-Løypene.
 

Publisert 03.01.2018

Vårprogrammet 2018 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Det blir som tidligere år mange kulturelle godbiter. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

Publisert 03.01.2018

I forbindelse med behandlingen av budsjett for 2018 vedtok kommunestyret at det blir fire uker sommerstengt i de kommunale barnehagene. I 2018 gjelder dette for uke 27, 28, 29 og 30.

Publisert 03.01.2018

I forbindelse med kommunestyrets behandling av årsbudsjett 2018 (sak 093/17), ble det vedtatt å legge ned det åpne barnehagetilbudet i Re kommune. Åpen barnehage har holdt til i sidebygningen til Revetal barnehage og har vært et supplement til det ordinære barnehagetilbudet. Tilbudet opphører fra 01.01.2018.

Publisert 28.12.2017

Fra og med 01.01.2018 vil det bli forandringer i den kommunale landbruksforvaltningen i nordre Vestfold. Re og Tønsberg får felles landbrukskontor med kontorsted Revetal. Hof/Holmestrand kommuner blir slått sammen til «nye Holmestrand» og landbrukskontoret blir i Sande rådhus.
 

Publisert 13.12.2017

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er en møteplass for ungdom og kultur, der vi skaper noe sammen. For Re og Tønsberg er neste mulighet 3. februar. Husk å melde deg på innen 22. januar.
 

Publisert 07.12.2017

Forslag til strategisk næringsplan for Re og Tønsberg legges nå ut til høring. Alle som ønsker å komme med innspill må sende disse innen 5. januar 2018.
 

Publisert 01.12.2017

Søndag 3. desember arrangerer Ramnes og Røråstoppen skolekorps julegrantenning på Revetal.

Publisert 27.11.2017
Renovasjonsbil

Kommunestyret vedtok 24.10.2017 at kommunen ikke skal fakturere for renovasjonavgifter for 4. kvartal 2017. Dette innebærer at en «normal» husstand får kr. 637,- i reduserte kommunale avgifter på siste regning i 2017.
 

Publisert 27.11.2017

Vi minner om den nye registreringsplikten for virksomheter som selger tobakk. Alle som ønsker å (fortsette å) selge tobakk, må registrere seg i det nye Tobakkssalgsregisteret innen utgangen av året.
 

Publisert 24.11.2017

I går, 23. november ble det avholdt møte i fellesnemnd for sammenslåingen Re og Tønsberg. Møtet ble streamet live via vår streamingløsning, og opptak er nå tilgjengelig. Opptak fra øvrige politiske møter denne uken er også tilgjengelig i vår streaming-løsning.
 

Publisert 24.11.2017
Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er et tiltak det satses på i kommuner over hele landet. I høst startet også Re kommune opp med dette tilbudet for hjemmeboende.
 

Publisert 22.11.2017
Julegaveinnsamling

Nå settes årets julegaveinnsamling i gang. Julegaveinnsamlingen er et samarbeid mellom Re Røde Kors, virksomhet barn og unge, og NAV. Gavene som samles inn fordeles til de barna, ungdommene og voksne som trenger det mest.
 

Publisert 16.11.2017

Drift av kommunalt hjelpemiddellager er i endring. Avtalen med Holmestrand er sagt opp, med virkning fra 31.12.2017. Det er inngått samarbeidsavtale med Tønsberg fra 01.01.2018. Det betyr at Hjelpemiddellageret i Tønsberg overtar alt ansvaret med utlån og reparasjoner av hjelpemidler fra 1. januar 2018.
 

Publisert 15.11.2017

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og økonomiplan for de neste fire årene ble presentert for kommunestyrets medlemmer 14. november. Her kan du lese noen av hovedmomentene i budsjettet for 2018 og lese budsjettforslaget i sin helhet.
 

Publisert 06.11.2017

Vi har nå fått tilbakemelding på vannprøver og vannet ved Krakken er nå rent. Kokevarselet opphører derfor. Takk til alle beboere i området for tålmodigheten!
 

Publisert 03.11.2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom for 2018. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søknadsfrist 8. desember.
 

Publisert 01.11.2017

Fra og med i dag, 1. november, er det nye åpningstider ved NAV Re. Besøkstiden er nå mandag til fredag fra kl. 11.00-14.00. Telefontiden vil fortsatt være mandag til fredag fra kl. 08.30-15.30.
 

Publisert 30.10.2017
Vedlikeholdsarbeider i Kleivaveien

Deler av Kleivaveien stenges 02.11.2017 på grunn av vedlikeholdsarbeider. Veien vil etter planen være stengt omtrent en måned. En omtrentlig markering av strekningen som stenges er angitt på kartet nedenfor. Kjøring til og fra eiendommene vil være mulig i perioden.

Publisert 27.10.2017

Per 1. januar 2017 var det 1.510 registrerte private avløpsanlegg i Re kommune, som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Kun ca. 340 av disse anleggende tilfredsstiller dagens miljøkrav. Anleggene som ikke oppfyller kravene må skiftes ut eller oppgraderes i løpet av 5-8 år.
 

Publisert 25.10.2017

Vi har nå fått svar på vannprøver og det kommunale vannet i Krakkenområdet er bra. Det er derfor ikke lenger behov for koking av vannet.  Vi takker beboerne i området for tålmodigheten i tiden kokevarselet har vært gjeldende!
 

Publisert 24.10.2017

I dag, 24.10.2017, er det møte i kommunestyret. Du kan som vanlig følge møtet i kommunehuset i 4. etasje (inngang ved Restauranten), via vår liveoverføring eller se opptak fra møtene i etterkant.
 

Publisert 10.10.2017

Denne uken er det møter i begge hovedutvalgene og formannskapet / administrasjonsutvalget. Du kan som vanlig følge alle møtene via vår liveoverføring eller se opptak fra møtene i etterkant.
 

Publisert 09.10.2017
Francois Elsafadi (Foto:Nima Taheri).jpg

Den 12. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse i Re, og vi inviterer til åpent arrangementet i Revetal ungdomsskole kl. 18.00!
 

Publisert 29.09.2017

Grodd uhøstet korn er en stor utfordring nå. Med den værmeldingen vi har, vil store deler av denne avlingen kunne bli ødelagt. Ta kontakt med landbrukskontoret før du tresker.
 

Publisert 26.09.2017
Kasserte fritidsbåter (Foto:Miljødirektoratet)

Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på VESARs gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også kr. 1.000,- pr. leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet.
 

Publisert 20.09.2017

Ansettelsesutvalget, bestående av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt i begge kommuner, innstiller enstemmig overfor Fellesnemnda at Egil Johansen ansettes som prosjektleder / rådmann i nye Tønsberg kommune. Som nr. 2 innstilles Arve Semb Christophersen.
 

Publisert 15.09.2017

Fra 1. oktober 2017 etableres felles saksbehandling for Re og Tønsberg på følgende områder: plan, byggesak og kart/oppmåling. Tidligere avtale mellom Re og Holmestrand opphører fra samme dato.
 

Publisert 15.09.2017

Her finner du oppdatert offentlig søkerliste til stillingen som prosjektleder/rådmann for Nye Tønsberg.
 

Publisert 13.09.2017

Ikke kast matfettet ditt i vasken eller i do. Det tetter rørene – både dine egne og alle de som fører kloakk til renseanleggene. Fett og andre matrester er også med på å holde liv i rotter. Vi oppfordrer derfor alle til å vise fettvett!
 

Publisert 12.09.2017

Kulturskolen i Re har for øyeblikket noen få ledige plasser på drama/teater (eldste gruppe - fra 12 år og oppover), kirkeorgel og enkelte korpsinstrumenter (fortrinnsvis fløyte og messinginstrumenter).

Publisert 05.09.2017

I dag, 05.09.2017 er det satt opp ekstraordinært møte i DEN. Det er kun en sak som skal til politisk behandling i møtet: "Sak 085/17 17/9696 - Gbnr 92/9 - Skinneneveien 234 - Re - Dispensasjon fra krav til regulering - Bruksendring til behandlingsinstitusjon". Sakspapirene og lenke til livesending finner du her.
 

Publisert 22.08.2017

Vi har tatt imot ca. 60 nye flyktninger, bare det siste året, i Re kommune. De har kommet til vår kommune uten å kjenne noen, og ønsker å bli en del av lokalsamfunnet vårt. Til dette trenger vi din hjelp!
 

Publisert 15.08.2017

Velkommen til et nytt skoleår onsdag 16. august 2017. NB! Revetal ungdomsskole starter på den nye skolen torsdag 17. august.
 

Publisert 15.08.2017
Realfagskommune.jpg

I går, 14. august, var det kick-off i forbindelse med at Re kommune har blitt realfagskommune. Fysiker og TV-personlighet Andreas Wahl ledet samlingen av 300 ansatte i skoler og barnhager i Re på Våle samfunnshus.
 

Publisert 11.08.2017

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017 for grunnskole og videregående opplæring.
 

Publisert 09.08.2017

En del av valgkortene som er sendt ut ifbm. stortings- og sametingsvalget 2017 har feil adresse. Disse sendes i retur til kommunen. Har du ikke mottatt valgkort kan det ha kommet i retur til kommunen og kan da hentes i servicetorget.

Publisert 08.08.2017
20170808_090343.jpg

 I dag ble Revetal ungdomsskole offisielt overdratt fra Veideke til Re kommune.

Publisert 04.08.2017

Renoveringen etter vannlekkasjen i Skjeggestadåsen barnehage er utbedret, og barn og ansatte er nå tilbake i opprinnelige lokaler. Åpen barnehage er da igjen tilbake i sidebygningen på Revetal barnehage fra 16. august.

Publisert 01.08.2017

Høstprogrammet 2017 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

 
Publisert 01.07.2017

Det vil allikevel bli kjørt ut middagsmat til hjemmeboende i sommer. Dette besluttet rådmannen idag etter å ha blitt orientert om saken og omfanget av den. Middagsmat til de det gjelder vil igjen bli kjørt ut fra og med mandag 3. juli.
 

Publisert 30.06.2017

Miljørettet helsevern tar badevannsprøver denne sommeren i uke 24 og uke 27. Resultater fra prøvene i uke 24 finner du her.
 

Publisert 23.06.2017

Vi har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne ved hendelser knyttet til vann, avløp og vei. For å sikre at du får beskjed ved planlagt vedlikehold eller akutte hendelser, anbefaler vi at du sjekker hvilke opplysninger er registrert på deg.
 

Publisert 22.06.2017

Tirsdag 20. juni ble det gjennomført både felles kommune- og bystyremøte for Re og Tønsberg, samt et møte for kommunestyret i Re. Opptak fra møtene er nå tilgjengelig i vår streamingløsning.
 

Publisert 15.06.2017

I forbindelse med riving av det gamle skolebygget ved Revetal ungdomsskole, vil telefonsystemet der være nede fram til nytt skolebygg tas i bruk. I denne perioden settes telefonen automatisk over til kommunens sentralbord.

Publisert 23.05.2017

Verdensdagen for psykisk helse er 10. oktober og dette skal markeres i Re. Tema for 2017 er "Noe å glede seg over" og DU kan bidra!
 

Publisert 02.05.2017
SMART Ungarn

En delegasjon fra Ungarn var 25. april i Re for å lære om SMART. De hadde gjennom Folkehelseinstituttet fått en kort orientering om SMART og ønsket å lære mer om hvordan Re kommune bruker dette i vårt arbeid.
 

Publisert 02.05.2017

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie- kriterier og ventelister for Re kommune er nå lagt ut til høring.

Høringsfrist: 08.05.2017
 

Publisert 26.04.2017

Opptak fra møtet i kommunestyret 25. april er nå tilgjengelig via vår streamingløsning.
 

Publisert 15.03.2017

Opptak fra møte i hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) 14.03.2017 er nå tilgjengelig i vår streamingløsning.
 

Publisert 08.03.2017
Sammenslåing.jpg

I går, 7. mars, var et historisk øyeblikk. Både kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg godkjente enstemmig det videre felles grunnlaget for kommunesammenslåing fra 2020.
 

Publisert 03.03.2017
Møte om landbrukspolitikk

I forbindelse med sammenslåingen av Re og Tønsberg ble det 1. mars gjennomført et åpent møte med tema: "Hva skal kjennetegne den nye kommunens landbrukspolitikk?". 
 

Publisert 23.02.2017

Vi innfører fra i morgen telefontid på avdelingene på Re helsehus. Telefontiden er alle dager fra kl. 12.00 til kl. 15.00 og fra kl. 17.00 til kl. 19.00.
 

Publisert 22.02.2017

Takster som danner grunnlag for eiendomsskatt i Re kommune for 2017, blir lagt ut til offentlig gjennomsyn fredag 24. februar. Listene offentliggjøres i kommunens servicetorg og på våre hjemmesider, de vil være tilgjengelige i tre uker. Skattesedler sendes ut til den enkelte eiendomsbesitter i uke 9.
 

Publisert 22.02.2017

Økonomiplanen for 2017-2020 som ble vedtatt i desember hadde forutsatt et overskudd i 2016 på 12 mill. kr. Regnskapet for 2016 er nå avsluttet fra administrasjonens side og oversendt revisor. Regnskapet viser et mindreforbruk / overskudd på 26,3 mill. kr.
 

Publisert 21.02.2017

Vårprogrammet 2017 for den kulturelle spaserstokken er nå klart. Det blir som tidligere år mange kulturelle godbiter. Programmet kan lastes ned her på våre hjemmesider, eller du kan hente det på servicetorget i kommunehuset.
 

Publisert 20.02.2017

Veireno har som kjent hatt oppdraget med avfallsinnsamling i Oslo, og i Vestfold, på oppdrag fra Vesar. Det meldes nå at Veireno sannsynligvis slås konkurs i den nærmeste fremtid. Dette vil imidlertid ikke påvirke avfallsinnsamlingen i Vestfold.
 

Publisert 14.02.2017

Denne uken gjennomføres årets første møter i hovedutvalgene og i formannskapet. Alle møtene er åpne for tilhørere, med mindre det behandles saker som innholder sensitiv informasjon.

Publisert 31.01.2017

Det er fortsatt mye som er uavklart med Skjeggestadåsen barnehage og alternative lokaler, etter vannlekkasjen i helgen. Det kan imidlertid se ut til at det blir et langvarig avbrudd i driften på Skjeggestadåsen barnehage.
 

Publisert 30.01.2017

Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Skal du måle radon i vinter, bør du altså bestille måleutstyr nå.
 

Publisert 28.01.2017

Det har vært en stor vannlekkasje i Skjeggestadåsen barnehage i natt. Det vil ikke være mulig med barnehagedrift der på en stund, barna vil derfor få tilbud i alternative lokaler inntil videre.
 

Publisert 05.01.2017

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Dette kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på kr. 1 990,- er nådd.
 

Publisert 04.01.2017

Mange vanlige spørsmål om skatt skal rettes til Skatteetaten. Eksempler på dette er spørsmål om skattekort, beregningsgrunnlag, skatteprosent, m.m. Kontakt Skatteetaten på tlf. 800 800 00.
 

Publisert 02.01.2017

Når jula nå er over, ønsker mange å kvitte seg med juletreet sitt. Det finnes ingen kommunal ordning for henting av juletrær i Re, men det finnes allikevel løsninger.
 

Publisert 23.12.2016

Arbeidsutvalget hadde møte 13.12.2016. Her kan du lese mer om hva de ble enige om i dette møtet.
 

Publisert 21.12.2016

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 å øke fakturagebyret til kr. 39,- fra og med 01.01.2017.
 

Publisert 14.12.2016
2016 12 13 Kranselag Trond Wifstad

I går, 13. desember, var det kranselag for bygging av nye Revetal ungdomsskole. Bygget forventes å være tett før jul, og i den forbindelse ble det feiret med kake og en sniktitt inn i det nye skolebygget.
 

Publisert 28.10.2016
Informasjon om hjerneslag

Helsedirektoratet har i dag lansert en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Målet er at flest mulig skal kjenne symptomene for hjerneslag og vite hvordan man skal reagere.
 

Publisert 26.10.2016

Et rotteproblem skyldes alltid at dyrene har rikelig tilgang på mat, vann, ynglesteder og skjul. Eier / beboer skal sørge for at det settes i verk nødvendige tiltak for å forebygge forekomst av skadedyr og bekjempe hvis de dukker opp.
 

Publisert 17.10.2016

Kontrollutvalget avholder møte 19.10.2016 kl. 18.00 i lokalene til VIKS i Revetalgata 10. Innkalling  /saksliste finner du i dokumentet under.
 

Publisert 26.09.2016

Hedersutmerkelsen Ridder av Re er en tittel tilsvarende æresborger i byene rundt oss.
 

Publisert 26.09.2016

Kommunestyret i Re fattet 21.09.2016 følgende vedtak i sak om eventuell grensejustering mellom Holmestrand og Re:
 

Publisert 26.09.2016

I forbindelse med at Re skal gjennomføre en kommunesammenslåing ble det i kommunestyret 03.05.2016 vedtatt at det skulle gjennomføres en innbyggerundersøkelse om retningsvalg.