Informasjon om eiendomsskatt

Re kommunestyre vedtok 24.02.2015 å innføre eiendomsskatt i Re kommune fra og med 2016. Kommunestyrevedtaket sier at eiendomsskatten øremerkes ungdomsskole og vedlikeholdsetterslep.
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 27.02.2019

Når skal jeg betale eiendomsskatt?

Fakturering av eiendomsskatten vil skje sammen med de kommunaltekniske avgifter. Årsbeløpet som opplyses i skatteseddel og på skattelistene deles i fire og belastes en gang pr. kvartal på fakturaen for kommunale avgifter.
 

Hvor mye skal du betale i eiendomsskatt?

Du finner informasjon om hvor mye du skal betale i skatteseddelen som sendes ut i februar. I 2016 gjaldt eiendomsskatten boliger, fritidsboliger og næringseiendommer. Fra og med 2017 er det ikke lenger eiendomsskatt på næringseiendom. Mer om hvordan dette er utregnet finner du nedenfor.


Hvordan beregnes eiendomsskatten?

Re kommunestyre har vedtatt å bruke ligningsverdiene som kommer fra Skatteetaten for utskrivning av eiendomsskatt på bolig. Dette vil kun gjelde boliger med en ligningsverdi basert på det eier har innmeldt til skatteetaten av arealer på primærrom.

De fleste boligeiendommer i Re (ca 85% av eiendommene) har en slik ligningsverdi fra skatteetaten, men noen eiendommer vil av forskjellige grunner ikke ha dette. For eiendommer som ikke har ligningsverdi, har det blitt gjennomført en taksering. I disse tilfellene er det denne takseringen som danner grunnlaget for formuesgrunnlaget som eiendomsskatten beregnes ut fra.

For de fleste eiendommer kan eiendomsskatten altså utregnes på følgende måte: Ligningsverdi (denne finner du på selvangivelsen) ganges med fire og ganges deretter med 0,8. Dette vil gi den taksten eller det formuesgrunnlaget det skal beregnes skatt på 2 promille av. Vurderingen bak er at ligningsverdien er ca 25 % av markedsverdi og så trekkes det av 20 % for å være sikker på å ligge under markedsverdi. Av denne summen beregnes så 2 promille.

Eksempel:
Eksempelvis vil en bolig med ligningsverdi på kr. 500.000,- i 2015 gi følgende regnestykke:

Skattetakst eller formuesgrunnlag: Kr 500.000 x 4 x 0,8 = Kr 1.600.000,-

To promille av skattetaksten, kr. 1.600.000,- gir dermed eiendomsskatt på kr 3.200,- per år.


Klageadgang

Fristen for å klage på taksten er 6 uker fra du mottar skatteseddel. 

Er taksten din fastsatt på grunnlag av ligningsverdi satt av Skatteetaten, må du sende klage på taksten til Skatteetaten.

Er taksten din vedtatt i Re kommune skal begrunnet klage sendes skriftlig til Re kommune, Postboks 123, 3164 Revetal.

Kontaktinfo

Sentralbord / Servicetorget
Tlf: 33 06 10 00
Fax: 33 06 10 01
E-post: postmottak@re.kommune.no

Åpningstider

Man - fre: 08.00-16.00 (sept. - mai)
Man - fre: 08.00-15.00 (juni - aug.)

Adresse

Postadresse:
Postboks 123
3164 Revetal

Besøksadresse:
Regata 2
3174 Revetal

Kart