VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG - Sykepleier natt (arkivsaksnr. 19/318)

Vi har ledig 75% stilling som sykepleier natt i turnus med arbeid hver 3. helg, i avdeling institusjonsomsorg. 

Søknadsfrist: 01.03.2019
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 08.02.2019

Virksomhet helse og omsorg yter helse- og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere. Virksomheten er samlokalisert i nye Re helsehus, sentralt på Revetal. Dette gir helse og omsorg en unik mulighet til å utvikle tjenestene fremover. Vår visjon er «Livskvalitet og trivsel for alle». Virksomheten har to styringslinjer; én for institusjonsbasert omsorg og én for hjemmebasert omsorg.

Sykepleierstillingen hører inn under institusjonsomsorg, og skal samarbeide med Re helsehus. Avdelingen har 25 langtidsplasser og 6 korttidsplasser. Vi er i 2019 med i prosjekt års-turnus. Avdelingen jobber tverrfaglig, og bidrar bla. med sykepleiertjenester til andre avdelinger. Det er eget simulerings-opplæringsrom i Re helsehus.

Enhet for fysioterapi og ergoterapi har kontorer og treningsrom ved siden av avdelingen. Andre tjenester som er lokalisert i Re helsehus er; omsorgsboliger, institusjonsomsorg, tjenestekontor, hjemmehjelp, dagsenter, seniorsenter, sentralkjøkken, hår- og fotpleie.


Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

 • Utføre nødvendig helsehjelp og tilhørende oppgaver.
 • Bidra aktivt for å bedre kvaliteten på tjenesten
 • Bistå på Re helsehus ved behov


Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Norsk autoriasjon som sykepleier, gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Kjennskap til lover og forskrifter innen helselovgivningen
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • IKT-kunnskaper


Egenskaper:

 • Du er selvstendig og trygg i arbeidet ditt
 • Du er en engasjert medarbeider som har evnen til å motivere kollegaer
 • Gode samarbeidsevner og villighet til å jobbe på tvers
 • Du er flink til å bygge relasjoner
 • Du har godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr:

 • Lønn etter gjeldende tariffavtale
 • Medlemskap i KLP
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et viktig tjenesteområde
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Flotte nye lokaler med egen parkering i kjelleren

Utvidet politiattest må fremlegges ved anlsettelse, jf. Helsepersonelloven § 20a.


Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for institusjonsomsorg, Margareth Horn, tlf. 476 06 807 eller e-post margareth.horn@re.kommune.no

Kopier av attester og vitnemål tas med til et ev. intervju.

 

Klikk her for å søke på stillingen

 

Søknadsfrist: 01.03.2019.