VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG - Sykepleier - 2. gangs utlysning (arkivsaksnr. 19/1029)

Vi har ledig stilling, 100% vikariat, med mulighet for fast ansettelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, da stillingen er ledig f.o.m. d.d. t.o.m. 31.12.2019.

Søknadsfrist: 24.05.2019
 

Publisert av Kristian Øvretveit. Sist endret 10.05.2019

Virksomhet helse og omsorg yter helse- og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere. Virksomheten er samlokalisert i nye Re helsehus, sentralt på Revetal. Sykepleierstillingen hører inn under institusjonsomsorg, og skal samarbeide med Re helsehus.

Avdelingen jobber tverrfaglig, og bidrar bla. med sykepleiertjenester til andre avdelinger. Det er eget simulerings-opplæringsrom i Re helsehus. Enhet for fysioterapi og ergoterapi har kontorer og treningsrom ved siden av avdelingen. Andre tjenester som er lokalisert i Re helsehus er; omsorgsboliger, institusjonsomsorg, tjenestekontor, hjemmehjelp, dagsenter, seniorsenter, sentralkjøkken, hår- og forpleie.

Avdeling institusjonsomsorg, har 25 langtidsplasser og 6 korttidsplasser. Vi er i 2019 med i prosjekt års turnus.


Om stillingen:

Det er ledig stilling, 100% vikariat, med mulighet for fast ansettelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse, da stillingen er ledig f.o.m. d.d. t.o.m. 31.12.2019. Todelt turnus med arbeid hver 3. helg, i virksomhet helse og omsorg, avdeling institusjonsomsorg. Er det ønskelig med deltid, er det mulig å legge til rette for det.


Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

 • Utføre nødvendig helsehjelp og tilhørende oppgaver
 • Bidra aktivt for å bedre kvaliteten på tjenesten
 • Bistå på Re helsehus ved behov i andre avdelinger


Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier, gyldig arbeids- og oppholdstillatelse
 • Kjennskap til lover og forskrifter innen helselovgivningen
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • IKT-kunnskaper


Egenskaper:

 • Du er selvstendig og trygg i arbeidet ditt
 • Du er en engasjerte medarbeidere som har evnen til å motivere kollegaer
 • Gode samarbeidsevner og villighet til å jobbe på tvers
 • Du er flink til å bygge relasjoner
 • Du har godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr:

 • Lønn - kommunen har egen lønnsstige
 • Medlemskap i KLP
 • Utfordrende oppgaver på et viktig tjenesteområde
 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Flotte nye lokaler med egen parkering i kjelleren
 • Utvidet politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. Helsepersonelloven § 20 – a


Har du spørsmål?

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for institusjonsomsorg, Margareth Horn, tlf. 476 06 807, eller e-post margareth.horn@re.kommune.no

Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
 

Klikk her for å søke på stillingen


Søknadsfrist: 24.05.2019